”Nyligen valde världens största rederi att etablera en ny linje i Halmstad vilket innebär många nya export- och importmöjligheter för näringslivet.”
”Nyligen valde världens största rederi att etablera en ny linje i Halmstad vilket innebär många nya export- och importmöjligheter för näringslivet.” Bild: Jari välitalo

En investering i hamnen ger flerfaldigt tillbaka

Det behöver skapas förutsättningar för att behålla och stärka hamnens position under många år, kanske årtionden framöver. Det skriver menar Tommie Hägg (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Effektiva logistiklösningar är i dag en förutsättning för näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Närhet till god logistik och access till nya marknader i världen möjliggör tillväxt för företagen i vår kommun och region och dess närområden. Hamnens nära samarbete med kommunen kring infrastruktursatsningarna i och runt hamnen är av stor betydelse för att möjliggöra långsiktiga tillväxtplaner och möta näringslivets krav på tillförlitliga och flexibla transportlösningar.

Halmstads kommun och Hallands Hamnar investerar 700 miljoner kronor i hamnlogistik de kommande fem åren. Investeringarna bygger bort flaskhalsar och skiljer tung trafik från persontrafik. Med etablering av en ny hamnstambana och järnvägsinfrastruktur i hamnområdet ges goda förutsättningar för ökad kapacitet och tillväxt inom järnvägssegmentet.

ANNONS

Investeringarna utgör en god plattform för att möjliggöra en effektiv access till hamnen samtidigt som nya affärsmöjligheter ges när mer djupgående fartyg kan anlöpa Halmstad. Men det behöver skapas förutsättningar inte bara för dagens löpande drift, utan för att behålla och stärka hamnens position under många år, kanske årtionden, framöver.

2029 står Fehrman Bält-förbindelsen klar och öppnar upp för en större nordeuropeisk marknad med en förväntad ökning av godsvolymtrafik på räls till södra Sverige. Förbindelsen skapar nya förutsättningar för logistiken när nya transportkorridorer skapas och accessen till den tyska marknaden kortas ned med tre timmar. Det ställer också högre krav på att infrastrukturen i regionen fortsätter att utvecklas för att flaskhalsar byggs bort för att möta de nya marknadsförutsättningar som Fehrman Bält-förbindelsen innebär.

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och genom denna typ av investeringar ökar möjligheterna för transportnäringen att minska sina utsläpp av växthusgaser och bidra till att vi når våra nationella mål.

I dessa investeringar ligger också klimatanpassningar som hanterar risken för höjda vattennivåer och olika förberedelser för kommande ökad elektrifiering av verksamheten i hamnen. Dessutom skapas nu möjligheter att flytta verksamhet, som innebär ett visst buller, längre ut i hamnen och samtidigt ge plats för en god livskvalitet i vår växande stad genom de i Framtidsplan 2050 kommande etableringarna av bostäder och annan verksamhet vid Tullkammarkajen och Stationsstaden.

ANNONS

Halmstads geografiska läge är unikt och näringslivet erbjuds en effektiv godshantering i närområdet med tillgång till världsmarknaden sjövägen. Regionens logistikläge växer också i betydelse och skapar fördelar för hela länet genom att stödja industri och handel, öka attraktionskraften för nyetableringar, sysselsättning och inflyttning. Halland är tillsammans med Skåne de enda länen i Sverige som varje enskilt år haft positivt flyttnetto under 2000-talet.

Nyligen valde världens största rederi att etablera en ny linje i Halmstad vilket innebär många nya export- och importmöjligheter för näringslivet. Detta är ett fint bevis på hamnens betydelse och vikten av att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling av hamndriften. Detta till gagn för vårt näringsliv och ökad livskvalitet med framtidstro för medborgarna i Halmstad.

I år fyller dessutom samarbetet mellan Halmstads hamn och Varbergs hamn, alltså Hallands Hamnar AB, tio år. Det vill vi uppmärksamma genom att under varsin heldag öppna upp våra hamnområden med trevliga aktiviteter för alla åldrar. Lördagen 16 september i Halmstad och lördagen 23 september i Varberg. Varmt välkommen – oavsett om du vill veta mer om oss och våra framtidsplaner eller ta med familjen på en rolig utflykt.

Tommie Hägg (S)

ordförande Hallands Hamnar AB, Halmstad

ANNONS
ANNONS