”Närmare hälften av landets gymnasieelever använder tobak och nikotin och fyra av fem annonser för livsmedel gäller godis och snabbmat.”
”Närmare hälften av landets gymnasieelever använder tobak och nikotin och fyra av fem annonser för livsmedel gäller godis och snabbmat.” Bild: Claudio Bresciani / TT

En hållbar hjärt-kärlhälsa kräver krafttag

Det är hög tid att ge hallänningarna goda och rättvisa förutsättningar till ett hälsosamt liv. Det skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, och John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som här uppmanar politikerna att genomföra fyra åtgärder.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I nypublicerade Preventionsrapporten framgår hur hälsosamma levnadsvanor stärker hjärt-kärlhälsan. Ändå lever fler än en av fem hallänningar med hjärt-kärlsjukdom, som är Sveriges största dödsorsak med 30 000 döda per år. För att ge fler ett friskare liv uppmanar Hjärt-Lungfonden till fyra åtgärder.

Forskning som har resulterat i bättre råd och vård har genom åren minskat dödstalen i hjärt-kärlsjukdom. Men på senare år har kurvan planat ut och den höga förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor riskerar att vända den positiva utvecklingen. Hos kvinnor med kort utbildning sjunker redan livslängden.

Att hälsosamma levnadsvanor motverkar hjärt-kärlsjukdom har starkt stöd i forskningen. Med hjälp av data från den stora befolkningsstudien SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) visar forskning att sunda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet, inget nikotin, god sömn, normalvikt samt blodfetter, blodsocker och blodtryck i balans, sammankopplade i begreppet ”Life’s Essential 8”, medför god kardiovaskulär hälsa.

ANNONS

Men trots befintlig kunskap ser verkligheten annorlunda ut. Över hälften av Sveriges vuxna befolkning väger för mycket och fyra av fem äter alltför lite frukt och grönt. Sju av tio får i sig för mycket salt. Dessutom sitter vi stilla i snitt 9–10 timmar om dagen.

Trenden är densamma bland barn och unga. Närmare hälften av landets gymnasieelever använder tobak och nikotin och fyra av fem annonser för livsmedel gäller godis och snabbmat. Inte oväntat står dåliga levnadsvanor för mer än en tredjedel av samhällskostnaderna för hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en allvarlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom är luftföroreningar som varje år dödar närmare 7 000 svenskar i förtid.

Regeringen har satt som mål att skapa en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Därför är det hög tid att ge hallänningarna goda och rättvisa förutsättningar till ett hälsosamt liv. Därför uppmanar vi våra svenska politiker att:

• Ta fram en handlingsplan för hälsosamma och hållbara matvanor och anta de mål som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten föreslagit.

• Ta fram en handlingsplan för att bryta stillasittandet och skapa ett samhälle som främjar rörelse i vardagen.

• Likställa samtliga nikotin- och tobaksprodukter inför lagen och ta fram en handlingsplan för att hindra fler barn från att bli nikotinister.

ANNONS

• Skärpa svenska gränsvärden för luftföroreningar i nivå med WHO:s riktlinjer. Kontinuerligt mäta, följa upp och ta fram åtgärdsplaner för luftkvalitetsarbetet.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

John Pernow

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

ANNONS