En europeisk koldioxidskatt behöver införas

För att vända den negativa utvecklingen för klimatet krävs ett ambitiöst och starkt EU, skriver två centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Parisavtalet är vår tids mest ambitiösa och framåtsyftande internationella klimatavtal. Att en stor majoritet av världens länder tillsammans kommit överens om en tydlig målsättning för klimatet är en stor framgång för det internationella klimatarbetet. När Sverige och övriga EU nu går till val bör uppfyllandet av detta avtal vara en högt prioriterad fråga för såväl europeisk konkurrenskraft som för vår överlevnads skull.

EU har ratificerat avtalet som union och den underskriften omfattar således 28 länder där många av dessa dessutom skrivit under avtalet som enskilda stater. Men målsättningar är inte värt mycket innan de uppfylls. Detta har smärtsamt uppmärksammats den senaste tiden, enligt den vetenskapliga tidskriften Nature så leder dagens utsläppskurvor i kombination med prognostiserad befolkningstillväxt till att vi i dagsläget bara har 5 procents chans att nå 2-gradersmålet.

ANNONS

Klimatkrisen förvärras också av en ledarskapskris där ett oroväckande antal världsledare väljer att bortse från de katastrofala effekter som en misslyckad klimatpolitik skulle leda till. Donald Trump är numera i gott sällskap av Brasiliens Bolsonaro som stolt deklarerat att han vill riva upp urfolkens rättigheter till mark i Amazonas, ett av de system som de facto har fungerat bäst för att skydda den känsliga regnskogen.

För att vända denna utveckling krävs ett ambitiöst och starkt EU. EU:s handel med utsläppsrätter måste utökas, medverkan i Paris- avtalet borde också vara ett krav för att få ingå handelsavtal med EU. Varken Sveriges eller några andra länders utsläpp känner några nationsgränser och därför vill CUF också att en europeisk koldioxidskatt skall införas. För att vi skall kunna reducera våra utsläpp tillsammans så krävs gemensamma spelregler där ett lands låga ambitioner inte blir konkurrensfördelar.

Det innebär att vi måste ge EU viss beskattningsrätt, det är ingen väg som vi lättvindigt väljer i CUF. Många är de avgifter och skatter som EU inte borde besluta om. Det är emellertid av yttersta vikt att vi får på plats gemensamma spelregler, ett signifikant pris på koldioxiden och ett tydligt teknikneutralt styrmedel för att få bukt med våra utsläpp. Såväl Macron i Frankrike som Liberalerna i Sverige är för denna reform och CUF tycker att det är viktigt att frågan lyfts såväl i vårt moderparti som i den svenska EU-debatten.

ANNONS

Det är ingen slump att skolelever gör som Greta Thunberg och skolstrejkar för klimatet. Enligt Novus listar unga väljare klimatkrisen som den viktigaste frågan medan den får ett betydligt mer ljummet mottagande av den övriga väljarkåren. Detta är inte något som överraskar CUF, det är vår generation och våra barn som kommer få bära effekterna av världens oförmåga att samarbeta för att möta vår tids största kris.

När vi går till valurnorna i maj och när vi möter väljarna innan dess så kommer vi att göra det med klimat- och miljöfrågan som vårt största fokus. Klimatet väntar inte på någon, så vad väntar EU på?

Louise Grabo

kandidat till EU-parlamentet för Centerpartiet

Victor Rundqvist

miljö- och infrastrukturpolitisk talesperson CUF

ANNONS