”Det råder inga demokratiska motsatsförhållanden mellan att säkra långsiktiga satsningar i god tid före valet och att politiskt sätta prägel på en budget efter valet", skriver Alliansens fyra kommunråd.
”Det råder inga demokratiska motsatsförhållanden mellan att säkra långsiktiga satsningar i god tid före valet och att politiskt sätta prägel på en budget efter valet", skriver Alliansens fyra kommunråd. Bild: Jari Välitalo

En budget i juni stärker demokratin

Mattias Karlsson har missuppfattat att vi föreslår ett ensamt budgetbeslut före nästa års val. Det skriver Alliansens fyra kommunråd i en replik. Den politiske redaktören svarar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 29 september skrev Mattias Karlsson att Alliansens plan att lägga fram en budget före valet saknar demokratisk grund. Vi menar att krönikan missar vilken fundamental roll en junibudget spelar för kommunens invånare och verksamheter.

Oppositionen argumenterar samtidigt att budgetar som beslutats i december har fungerat problemfritt. Denna uppfattning är verklighetsfrånvänd. Sena budgetbeslut skapar stora problem i våra verksamheter.

Trots stark vädjan från nämnder och förvaltningar valde oppositionen att under 2020 fördröja budgeten för 2021, vilket syns tydligt i årets verksamhetsresultat. Resultaten visar bland annat att viktiga personalförstärkningar skjutits upp och att planerade satsningar på grundskolan pausats.

ANNONS

Ett ytterligare exempel är den förstärkning på bygglovssidan som vi alla önskade, men som blev fördröjd och därför inte har fått tydlig effekt förrän nu under hösten. Alliansen vill inte att det demokratiska hantverket ska lamslås i flera månader – vi vill att verksamheterna ska ha stabila förutsättningar – både före och efter valet 2022.

Mattias Karlsson har missuppfattat att vi föreslår ett ensamt budgetbeslut före nästa års val. Vi föreslår en huvudbudget i juni – som sedan ska kompletteras under hösten då kommunallagen tydligt säger att det nya fullmäktige ska besluta om budget efter valet. Kompletterande budget efter val är varken nytt eller odemokratiskt. Vi behöver faktiskt inte gå längre än till den demokratiska institutionen Region Halland för att ”se på maken”. De använder sig av just detta upplägg med dubbla budgetbeslut under valår.

Det kommer att finnas ekonomiskt utrymme att politiskt prägla budgeten efter valet. Strävan att påverka budgeten är inte heller unik för oppositionen – det gäller även Alliansens fyra partier. Det råder inga demokratiska motsatsförhållanden mellan att säkra långsiktiga satsningar i god tid före valet och att politiskt sätta prägel på en budget efter valet.

Avslutningsvis, om man tar sig tid att lyssna till kommunens verksamheter, så känner man till att människorna bakom det praktiska förverkligandet av stadens lokala demokrati önskar långsiktighet. Att fastställa en budget först i december 2022 innebär i praktiken att kommuninvånarna inte kommer se några effekter förrän efter sommarsemestern 2023, mer än två år efter det senaste budgetbeslutet.

ANNONS

Att inte ge kommunens förvaltningar och bolag långsiktiga ekonomiska ramar i en snabbt föränderlig värld är att visa bristande respekt för kommunens 13 000 anställda, 105 000 invånare och 10 000 företag.

Vi hoppas med denna text bidra till ett fortsatt samtal med Mattias Karlsson om en bredare syn på demokratibegreppet, särskilt med tanke på ledarsidans roll som oberoende granskare av lokalpolitiken och kanske framför allt dess påverkan på invånarnas vardag.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)

Svar:

I vår demokrati är det i de allmänna valen vart fjärde år som väljarna har sin största påverkan på vem det är som ska styra vårt samhälle. Det som Alliansen i Halmstad nu föreslår, det vill säga att lägga en budget i juni som sedan kan justeras i efterhand efter valet, är att föregripa väljarnas vilja.

Hade Alliansen, som man gjorde våren 2020, sträckt ut en hand för att få ihop en bred parlamentarisk budget som alla partier kan enas om hade det varit mer förståeligt. Men vad jag förstår vill Alliansen lägga en egen politisk budget i juni.

Att dessutom minst två av Alliansens kommunråd inte kommer att behöva ta ansvar för en eventuell juni-budget, då de har aviserat sin avgång, gör saken ännu mer besynnerlig. Visserligen är det i första hand partier som väljarna lägger sin röst på men risken finns att ett nyvalt kommunråd efter valet vill sätta sin egen prägel på politiken och därmed inte vill ta ansvar för tidigare fattade beslut.

ANNONS

I min roll som politisk redaktör har jag som mål att verka för en positiv utveckling av Halmstads kommun och dess invånare. På ledarsidan för jag fram mina åsikter om hur jag tror att detta mål bäst kan uppnås, och jag tror på en nära dialog med medborgarna i denna process.

I en demokrati kan inte alla få sin vilja igenom men det viktiga är att utveckla kommunen så att det blir bra för så många som möjligt. Att driva igenom en politisk budget precis före ett val tycker jag inte är demokratiskt försvarbart.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

Svar på ”Budgetbeslut som inte är demokratiskt förankrat”.

ANNONS