”Ett stort projekt som kommunen måste hantera inom en närtid är utvecklingen och renoveringen av Stora torg.”
”Ett stort projekt som kommunen måste hantera inom en närtid är utvecklingen och renoveringen av Stora torg.” Bild: Jari Välitalo

En budget för ett tryggt och vackert Halmstad

Kameraövervakning och utökad närvaro av ordningsvakter. Rätt till arbetsskor för medarbetare. Vi vill värna det lokala näringslivet i Halmstad, och vi ser det som en självklarhet att utveckla Stora torg med mer grönska, fler uteserveringar, en scen samt marknadsbodar. Detta är några av de förslag på förbättringar som ligger i vår budget för Halmstad kommun för 2025. Det skriver Andreas Ahlqvist (SD) och Lars Larsson (SD).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Likt tidigare år blir det tydligt att Sverigedemokraternas budget är det bästa alternativet som lades fram under månadens budgetfullmäktige i Halmstad. Vårt budgetförslag har innovativa men också välbeprövade förslag för att göra Halmstad bra igen.

Vi vill göra det svårt att vara kriminell i vår kommun. Halmstad ska vidare vara en kommun där alla ska känna sig trygga. Där vi kan samlas runt vår gemenskap, tillhörighet och där vi gör vad vi som kommun kan mot de kriminella elementen som finns i Halmstad och samhället i sin helhet i dag. Något som skulle kunna genomföras med förslagen i vår budget och de motioner vi tidigare lagt. Däribland förslag om kameraövervakning och utökad närvaro av ordningsvakter, för att försäkra oss all den trygghet som hederligt folk förtjänar.

ANNONS

Halmstads kommun anställer en otrolig mängd skickliga och talangfulla individer. Kommunen har därför en skyldighet att ta väl hand om sina medarbetare och göra det aktuellt för allt fler att söka sig till ett arbete inom kommunen. En självklarhet är att du ska kunna prata svenska om du ska jobba i Halmstads kommun och kan du inte arbeta ska du omfattas av närvaroplikt både när det gäller ekonomiskt bistånd eller SFI-utbildning.

För oss är det en självklarhet att man som medarbetare får rätt till arbetsskor. En självklarhet inom många branscher som vi nu vill se blir verklighet även för våra medarbetare. Detta är något som glömts bort av andra partier, trots vallöften från socialdemokrater till Kommunal. Vi som parti i Region Halland har redan fått igenom att arbetsskor ska bli verklighet och det är nu dags för Halmstad att ge samma självklara förmån även till medarbetare inom vård och omsorg i kommunen.

I en osäker omvärld måste kommunen ta ansvar och stå redo om det värsta skulle ske. Det är på grund av detta som vi starkt förespråkar och har åsidosatt medel i budgeten för att etablera en Frivillig Resursgrupp (FRG) som kan vara behjälplig vid bränder, krig eller andra kriser. Ett förslag som i sig inte kostar några större resurser när den inte är i bruk. En billig försäkring och ett viktigt första steg för att stärka krisberedskapen och den civila motståndskraften i samhället.

ANNONS

Sverigedemokraterna vill värna om och underlätta för det lokala näringslivet i Halmstad.

Genom att underlätta för företagares kontakt med kommunen kan vi stärka näringslivet. Därför vill vi införa en fast företagskontakt hos kommunen för företagare som har flera olika ärenden kopplat till flera förvaltningar. En service som kan vara behjälplig i samtliga ärenden, allt från serveringstillstånd till bygglov med mera. Företagare ska få vara just företagare och ska inte behöva bli pappersvändare på grund av byråkratisk röd tejp.

Vi ser redan i dag hur kommuner som Sverigedemokraterna är med och styr går framåt med många av nämnda förslag och de positiva följderna som detta resulterar i.

Vidare vill se att kommunen skapar en tydlig arkitekturpolicy som värnar vackra stilar och klassiska teman vid nybyggnationer. Kort och gott, man ska bygga vackert. Detta är något vi förespråkar även i årets budget.

Ett stort projekt som kommunen måste hantera inom en närtid är utvecklingen och renoveringen av Stora torg. Vi ser det som en självklarhet att utveckla torget med mer grönska, fler uteserveringar, en scen samt marknadsbodar. Samtliga förslag för att få till en levande stadskärna där folk vill leva, spendera sin tid och njuta av alla olika nöjen och upplevelser som staden har att erbjuda.

ANNONS

Detta är bara några av det många konkreta och självklara förslag på förbättringar som ligger i Sverigedemokraternas budget för Halmstad kommun för 2025.

Halmstad kan bättre, invånarna förtjänar bättre och vi står redo att leverera bättre.

Andreas Ahlqvist (SD)

kommunråd

Lars Larsson (SD)

ledamot kommunfullmäktige

ANNONS