”Att hemlighetsstämpla uppgifter om skolor leder till stora konsekvenser för elever, föräldrar och forskare.”
”Att hemlighetsstämpla uppgifter om skolor leder till stora konsekvenser för elever, föräldrar och forskare.” Bild: Jessica Gow/TT

Elever skall kunna ha en helhetsbild av skolan de väljer

Det nya sättet att behandla statistik om skolan är ett hot mot det fria skolvalet och den öppna demokratiska skolan. Det skriver Fredrika Albertsson från Moderata Ungdomsförbundet Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Artikeln är uppdaterad 201015 efter att Skolverket meddelat att den gamla skolstatistiken blivit tillgänglig igen.

Skolor är inte en företagshemlighet bara för att de drivs från den privata sektorn. Likaväl som de kommunala skolorna har de i syfte att utbilda morgondagens lärare, läkare och poliser.

Men i jakten på friskolorna har de kommunala skolorna, eleverna och skolans utveckling kommit i kläm. Att värna om skolans utveckling och eleverna borde vara prioritet ett, men med nya sekretessbeläggningar om skolors uppgifter kommer det bli svårare att förbättra och utveckla morgondagens skola.

Den 1 september i år sekretessbelagde Skolverket uppgifter om enskilda skolor och publicerar därmed endast statistik på nationell nivå. Anledningen bakom detta beslut är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare att begärt ut statistik om alla gymnasieskolor från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det nekades av SCB i de fall där det endast fanns en friskola i kommunen, då det ansågs kunna skada friskolor ekonomiskt.

ANNONS

Beslutet vann sedan i slutet av fjolåret laga kraft i kammarrätten i Göteborg och innebar därmed att friskolors statistik om elevsammansättning och betyg omfattas av sekretess, med motivering att det är affärshemligheter.

Resultatet av denna process innebär att de kommunala skolorna kommer i kläm. Då det skall råda lika villkor för kommunala och fristående skolor i Sverige, har även de kommunala behövt sekretessbelägga sina uppgifter.

Att hemlighetsstämpla uppgifter om skolor leder till stora konsekvenser för elever, föräldrar och forskare. Man kan inte längre se betyg, nationella provresultat, antalet behöriga lärare och elevsammansättningen. Elever och engagerade föräldrar som gör valet av skola kommer inte längre kunna jämföra olika skolor, oavsett om de är fristående eller kommunal.

Forskare kommer inte kunna göra djupare analyser och studier om enskilda skolor. På sikt innebära det att utvecklingen av den svenska skolan kommer stanna upp. De nya åtgärder som genomförs kommer bli svårare att se effekten av och följa upp.

När det inte finns statistik om skolorna kommer skolor och huvudmännen kunna välja vilken statistik de presenterar för att locka elever till skolan. Varken elever eller föräldrar kommer kunna kontrollera om denna statistik faktiskt är den korrekta, något som lägger grunden för det fria skolvalet.

ANNONS

Skolverket meddelade nyligen att statistik från innan den 1 september 2020 återigen göras tillgänglig. Men dessvärre kommer statistiken från och med den 1 september i år fortsatt vara sekretessbelagd. Det är ett hot mot det fria skolvalet och den öppna demokratiska skolan.

Möjligheterna att skapa sig en helhetsbild av skolan man väljer kommer bli borttagen. Konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor kommer gissningsvis stanna av, likasåväl motorn för skolans utveckling. Sekretessbeläggning är fel väg att gå, skolan skall vara en plats av möjligheter och öppenhet för framtidens elever.

Fredrika Albertsson

distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland

ANNONS