”Vision Halmstadavdelningen tror att äldreomsorgen bäst utvecklas i samtal och i dessa samtal bidra med medlemmars erfarenheter och kunskap för att lösa viktiga utmaningar.”
”Vision Halmstadavdelningen tror att äldreomsorgen bäst utvecklas i samtal och i dessa samtal bidra med medlemmars erfarenheter och kunskap för att lösa viktiga utmaningar.” Bild: JESSICA GOW / TT

Dialog stärker äldreomsorgen i Halmstad

Halmstads kommun var en av de kommuner som var först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med kommunpolitiker för att diskutera hur förutsättningarna för chefer och medarbetare kan förbättras för att utveckla äldreomsorgen. Det skriver Sophie Sörlin från Vision och Sergio Garay Valderrama, förvaltningschef på Hemvårdsförvaltningen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Nyligen genomfördes det andra samtalet mellan fackförbund och arbetsgivare med målet att förbättra förutsättningarna för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen i Halmstads kommun.

Sedan det första mötet har viktiga framsteg har gjorts, bland annat har ett arbete påbörjats med en översyn kring stödfunktionerna.

Vision Halmstadavdelningen tror att äldreomsorgen bäst utvecklas i samtal och i dessa samtal bidra med medlemmars erfarenheter och kunskap för att lösa viktiga utmaningar. Dialogen har resulterat i konkreta förbättringar för medarbetarna.

Fortsättningsvis ser Vision Halmstadavdelningen framemot ett fortsatt samarbete tillsammans med hemvårdsförvaltningen för att kunna skapa den bästa möjliga omsorgen för våra äldre i kommunen.

ANNONS

I början av december förra året hölls den första träffen. Då deltog företrädare för Hemvårdsnämnden, förvaltningschef, HR-chef och fackliga företrädare från Vision.

Halmstads kommun var en av de kommuner som var först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med kommunpolitiker för att diskutera hur förutsättningarna för chefer och medarbetare kan förbättras för att utveckla äldreomsorgen.

Bland annat diskuterades den ökade arbetsbördan till följd av pandemin, att flera chefer ansvarar för ungefär 45 medarbetare och att många chefer upplever en brist på administrativt stöd.

I juni genomfördes den andra dialogen, och sedan det första mötet har flera steg framåt tagits. Förvaltningen ser över stödfunktionerna och har beslutat tillsätta enhetskoordinatorer. Det kommer innebära en förbättrad arbetssituation för cheferna.

Samtidigt saknas inte utmaningar. Exempelvis upplever många chefer att arbetsbördan har ökat, och det finns oro kring kompetensförsörjningen på lång sikt. På detta område finns dock nu en genomarbetad strategi för att hantera det framtida behovet av personal. Detta bland annat genom samarbete med gymnasieskolorna för att göra yrken inom vård och omsorg mer attraktivt.

Hemvårdförvaltningen jobbar kontinuerligt med att se över chefers och medarbetares arbetsvillkor. Det senaste året har det gjorts riktade satsningar i syfte att utöka stödet till enhetschefer, både inom den kommunala hemtjänsten och på äldreboende.

ANNONS

Just nu ser förvaltningen också över hur organiseringen av de centrala stödfunktionerna kan förbättras för att bättre kunna tillgodose enhetschefernas behov.

Sophie Sörlin

ordförande Vision Halmstadavdelningen

Sergio Garay Valderrama

förvaltningschef Hemvårdsförvaltningen

ANNONS