”Det ska vara lätt att träffas fysiskt, men även online: Satsningar på bredband och 5G är avgörande för regionernas förutsättningar att möta den ökande digitaliseringen.”
”Det ska vara lätt att träffas fysiskt, men även online: Satsningar på bredband och 5G är avgörande för regionernas förutsättningar att möta den ökande digitaliseringen.” Bild: Stefan Bennhage

Det finns lösningar för regional tillväxt

Vad kan en region göra för att höja det regionala entreprenörskapet? Den frågan ställer sig tre företrädare från Entreprenörskapsforum, och ger tre förslag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Andelen entreprenörer varierar kraftigt över Sverige. Högst är andelen i Stockholm, Uppsala och Örebro län med knappt 12 procent för huvudstadslänet och runt 9 procent för de övriga länen, medan Västernorrland, Blekinge och Dalarna återfinns i bottenligan med en andel mellan 4 och 5 procent.

Det visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum, som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor bland 18–64-åringar för åren 2018–2020.

Entreprenörskapet varierar alltså regionalt, men gör det också över tid. En dålig position, eller låg ranking, går att påverka.

När vi rankar länens entreprenörskapsklimat utifrån elva indikatorer, som inkluderar entreprenöriella ambitioner och attityder, hamnar Stockholm, Skåne och Halland på topp tre-listan. Ett tronskifte har skett sedan förra mätningen då Halland låg i topp.

ANNONS

Jämtland och Gotland, som tidigare låg på tredje och fjärde placering har halkat ned några snäpp. Allra sist hamnar Blekinge och Gävleborg som låg ungefär på snittet vid förra mätningen.

Vad kan en region göra för att höja det regionala entreprenörskapet? Forskningen pekar mot att politiken bör inriktas på generellt goda och långsiktigt hållbara ramvillkor på nationell nivå. Regionalt presenterar vi policyförslag i tre huvudgrupper:

• Lokalt företagsklimat. Regioner med ett dynamiskt näringsliv i den teknologiska utvecklingens framkant har god befolkningstillväxt och attraherar befolkning från hela landet liksom omvärlden. Den regionala servicen behöver därför vara god och kostnadseffektivt åtgärda problem branschoberoende. Hit hör exempelvis handläggningstider liksom hantering av ärenden i form av bygglov och serveringstillstånd.

• Attraktiva miljöer. Att maximera potentialen för produktiva möten genom effektiv stadsplanering är av stor vikt för den lokala miljön. Fysiska mötesplatser för företagare och investerare lyfts, trots pandemin, ofta fram. Attraktiva boendemiljöer kan regionen påverka. Att utveckla vård, skola och omsorg, men även tillgång till natur, sport och kultur har också positiva effekter på det lokala entreprenörskapet och i förlängningen den ekonomiska utvecklingen.

• Infrastruktur. Det ska vara lätt att träffas fysiskt, men även online: Satsningar på bredband och 5G är avgörande för regionernas förutsättningar att möta den ökande digitaliseringen. En utvecklad fysisk infrastruktur såväl inom som mellan regioner gör det också möjligt för entreprenörer att ta del av andra regioners kunskapsflöden. Ytterligare en fördel är tillgång till ett större utbud av investerare, andra kvalitativa företagstjänster och en större avsättningsmarknad för produkter och tjänster.

ANNONS

Lösningar för att öka regionens attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för regional tillväxt finns, använd dem!

Pernilla Norlin

vice vd Entreprenörskapsforum

Johanna Palmberg

forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörn

Per Thulin

forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH

ANNONS