”Hallänningar och göteborgare kan se fram emot att stiga på framtidens Öresundståg som med minst 40 minuters kortare restid jämfört med i dag tar dem till Köpenhamn via en fast HH-förbindelse utan byten”, skriver Peter Danielsson och Jan Björklund.
”Hallänningar och göteborgare kan se fram emot att stiga på framtidens Öresundståg som med minst 40 minuters kortare restid jämfört med i dag tar dem till Köpenhamn via en fast HH-förbindelse utan byten”, skriver Peter Danielsson och Jan Björklund. Bild: Axel Victorin

Det finns ingen tid för fler utredningar om en ny Öresundsförbindelse

Det är olyckligt att Christian Alexandersson redovisar fakta om HH-förbindelsen och särskilt då denna fakta inte stämmer. Det skriver helsingborgspolitikerna Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S) i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det är precis som Jonas Bergman säger – sluta utreda alternativ och börja gräv. För att komma till ett beslut om nästa fasta förbindelse och för att denna ska vara på plats till 2035 är det av största vikt att HH-förbindelsen går vidare till nästa utredningsfas, en lokaliseringsutredning.

Det finns inte tid att invänta utredningar av alternativa förbindelser som till exempel Europaspåret då detta försenar besluten med flera år.

I morgon kan det uppstå ytterligare mer eller mindre realistiska förslag till förbindelser – nej låt oss fortsätta och gå vidare med de förbindelser som utretts i flera decennier och som nu är nära att realiseras om rätt beslut fattas i närtid.

ANNONS

En fast HH-förbindelse har dessutom ett brett politiskt stöd i Greater Copenhagen, Skåne och södra Sverige samt stöttas av flera tunga näringslivsorganisationer på båda sidor av sundet (Dansk Transport og Logistik, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, med flera) vilket Europaspåret helt saknar.

Intresset av att gräva upp Tivoli uppfattar vi som nära noll och den danska järnvägsmyndigheten pekar ut eventuella Europaspår-anslutningar till Köpenhamn som mycket dyra.

Det är olyckligt att Alexandersson redovisar fakta om HH-förbindelsen och särskilt då denna fakta inte stämmer. I den mellanstatliga utredningen som danska Vejdirektoratet och Trafik-, bygge- och boligstyrelsen tillsammans med Trafikverket redovisade i januari är det tydligt att ett av huvudscenarierna i utredningen innehåller genomgående tåg från Halmstad/Göteborg till Köpenhamn via HH-förbindelsen.

Att byta tåg i Helsingborg eller Helsingör är inget som det planeras för, snarare tvärt om. Hallänningar och göteborgare kan se fram emot att stiga på framtidens Öresundståg som med minst 40 minuters kortare restid jämfört med i dag tar dem till Köpenhamn via en fast HH-förbindelse utan byten.

Restiden Halmstad–Köpenhamn bedöms bli cirka en timme och 10 minuter och vilket är långt bättre än vad Alexandersson skriver i sin artikel. Trafikering med Öresundståg via en fast HH-förbindelse finns således med i både Skånetrafikens och de danska motsvarigheternas planer om en fast HH-förbindelse realiseras.

ANNONS

Detta i motsats till Europaspåret där Skånetrafiken inte ser ett möjligt trafikeringskoncept sett till trafiksystemets helhet med marknad, noder och rationellt nyttjande av fordonsparken.

En fast HH-förbindelse är dessutom ett finansiellt genomförbart projekt där biltrafiken över HH-förbindelsen återbetalar investeringen på 30–40 år. Det finns sedan länge en klar finansieringsmodell och ett business case till skillnad mot Europaspåret som alldeles nyligen adderade en biltunnel till sin förbindelse för att möjliggöra finansiering när finansiering nu står högt på politikernas agenda – är det att beakta som en seriös utredning?

Europaspårets biltunnel saknar dessutom anslutningspunkt i Danmark då danska intressen knappast ser positivt på att dra in svensk trafik på den planerade Östlig Ringvej som är tänkt att avlasta det hårt belastade vägsystemet i Köpenhamn.

En fast HH-förbindelse ansluter till väg E47 i Danmark som fortsätter ner till Fehmarn Bält och vidare ut i Europa vilket leder trafiken utanför Köpenhamn och minskar risken för störningar i vägsystemet.

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Jan Björklund (S)

oppositionsråd i Helsingborg

Svar på ”Europaspåret är den bästa lösningen för Halland och Halmstad”.

ANNONS