Det är dags att ställa om Halmstad

Vi lägger nu ett förslag om att införa en koldioxidbudget i Halmstad så att vi får en tydlig ram som anger hur mycket vi måste minska koldioxidutsläppen med för att ta vår del av ansvaret i klimatomställningen. Det skriver vänsterpartisterna Daniel Nilsson Brodén och Tania Bengtsson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

De senaste månaderna har människor – gamla som unga, demonstrerat för klimatomställning. De unga strejkade nyligen för att uppmärksamma oss politiker och beslutsfattare att det är dags att göra en klimatomställning.

Vi kan inte annat än att hålla med – det är hög tid att ta ansvar för kommande generationer och vår gemensamma planet.

Även i Halmstads kommun har klimatfrågan de senaste åren börjat komma i fokus. Fler och fler politiker pratar om klimatförändringarna, men de flesta tyvärr med en alltför liten inriktning på den klimatomställning som måste göras.

I stället talas mest om klimatanpassningar. Det räcker dock inte att vi klimatanpassar oss för höjda vattennivåer, extremare väder och fler klimatflyktingar – vi måste också ta vår del av ansvaret för att minska koldioxidutsläppen. Det är akut!

ANNONS

Vänsterpartiet har många förslag för klimatomställning i Halmstads kommun, bland annat:

• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

• Ersätta flygplatsen med en ny, klimatneutral/klimatpositiv stadsdel.

• Främja delningsekonomi genom utökning av fritidsbanken.

• Gång- och cykelbro istället för bilbro på Söder.

• Kommunal fordonspool för minskat antal bilar.

• Ökad andel miljövänlig kost i offentlig verksamhet.

• Strategi för bostadsbyggnationer i trä.

• Samordnad klimatpolicy för Halmstads kommun.

Flera av de förslag ovan som andra partier har fått ta ställning till har tyvärr blivit avslagna av den politiska majoriteten. Andra har inte kommit upp för politisk behandling än.

Till listan kan vi nu även lägga vårt senaste förslag om att fastslå en koldioxidbudget för Halmstads kommun.

Med en koldioxidbudget får vi en tydlig ram som anger hur mycket vi måste minska de totala koldioxidutsläppen med för att ta vår del av ansvaret för att nå 1,5-gradersmålet som beslutades av världens länder i Parisavtalet 2015.

Med höga målsättningar om att minska våra utsläpp krävs också en snabb klimatomställning av Halmstads kommun – en klimatomställning som Vänsterpartiet under flera års tid försökt sätta fokus på.

Nu är det dags för alla partier att ta ansvar för kommande generationer, inte bara genom att anpassa staden för klimatförändringarna.

ANNONS

Det är dags att ställa om Halmstads kommun.

Daniel Nilsson Brodén (V)

ledamot i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling

Tania Bengtsson (V)

ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

ANNONS