”Väljer man svensk kyckling från oss bönder får man livsviktig näring och inte minst fullvärdigt protein som innehåller samtliga nio essentiella aminosyror som kroppen behöver.”
”Väljer man svensk kyckling från oss bönder får man livsviktig näring och inte minst fullvärdigt protein som innehåller samtliga nio essentiella aminosyror som kroppen behöver.” Bild: Christine Olsson/TT

Den svenska produktionen av kyckling är hotad

Under 2022 ökade importen av kycklingkött med hela 12 procent och andelen svenskt minskade med cirka 4 procent. Det skriver två företrädare från kycklingbranschen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Fortsatt ökad lågprisimport av kycklingkött, fortsatt otydliga och icke förutsägbara regelverk samt fortsatta trakasserier från djurrättsaktivister. Det är några av de utmaningarna som vi kycklingbönderna i Halland och övriga Sverige står inför under 2023.

Här finns nu ett jobb att göra för ansvariga politiker så att livsmedelsstrategin verkligen tränger ut på gräsrotsnivå och gör det möjligt för oss bönder att fortsätta bedriva kycklinguppfödning på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi är allvarligt oroliga för hur den framtida produktionen av kyckling och andra livsmedel i Sverige ska kunna säkerställas. Ansvariga politiker med berörda myndigheter bör aktivt och målmedvetet under 2023 skapa de bästa förutsättningar för att vi bönder i Halland ska kunna fortsätta att producera kycklingar i världsklass.

ANNONS

Under 2022 ökade importen av kycklingkött avsevärt, preliminär statistik visar hela 12 procents ökning och att andelen svenskt minskade med cirka 4 procent. Vi i Sverige har alla förutsättningar att kunna öka produktionen och säkra den svenska livsmedelsförsörjningen och beredskapen. Konsekvensen av ökad import innebär att den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel minskar och att svenska mervärden som ställs på oss bönder hotas.

Sverige har höga krav på djurvälfärd där kycklingarna får röra sig fritt inomhus i en optimerad miljö med spannmål från svenska gårdar. Vi har friska djur och därför en mycket låg antibiotikabehandling. Livsmedelssäkerheten är hög så att konsumenterna ska känna sig trygga. Hotas den svenska livsmedelsproduktionen så riskerar även arbetstillfällen på slakterier.

Vi bönder i Halland är stolta över att vara en del av inhemsk livsmedelsförsörjningen och viktigt att den säkerställs. Handel och offentlig sektor som kommuner och regioner samt berörda myndigheter har en viktig roll att fylla för att det även i framtiden ska vara möjligt att servera inhemsk kyckling på halländska förskolor, skolor, äldreboende och sjukhus.

Tuffa tider kräver smarta lösningar genom att få mycket protein och näring för pengarna. Väljer man svensk kyckling från oss bönder får man livsviktig näring och inte minst fullvärdigt protein som innehåller samtliga nio essentiella aminosyror som kroppen behöver. Lägg till nyttiga vitaminer, mineraler, en låg fetthalt och det är en utmärkt råvara på tallriken. Över 80 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att kyckling som serveras i offentlig sektor är svensk.

ANNONS

Vi ber nu ansvariga politiker i Halland, men också politiker på nationell nivå, att omgående ta sig an arbetet att under 2023 säkerställa att livsmedelsstrategin verkligen tränger ner till alla berörda myndigheter för att möjliggöra och säkerställa en långsiktig, hållbar livsmedelsförsörjning i Halland och i hela landet.

Jenny Andersson

kycklingbonde och ordförande i Svensk fågel

Arvid Tunemar

kycklingbonde Slöinge

ANNONS