”I Halland har vi omkring 10 000 enskilda skogsägare som ofta har drivit sina skogsbruk i generationer inom familjen.”
”I Halland har vi omkring 10 000 enskilda skogsägare som ofta har drivit sina skogsbruk i generationer inom familjen.” Bild: Alexandra Nordwall

Den halländska skogen driver omställningen

Sverige är ett skogsland och Halland är ett skogslän. Skogen är en viktig del i lösningen av klimatkrisen och en motor i den gröna omställningen. Det skriver centerpartisterna Christofer Bergenblock och Helene Andersson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Skogen är en fantastisk tillgång för oss som bor i Halland. För många är den en viktig plats för rekreation och naturupplevelser, men framför allt så är skogen en motor i den gröna omställningen. Dessutom bidrar den till tusentals arbetstillfällen och till ekonomisk tillväxt. Därför ska vi vara rädda om det svenska skogsbruket och motverka de krafter som vill begränsa det på olika sätt.

I Halland har vi omkring 10 000 enskilda skogsägare som ofta har drivit sina skogsbruk i generationer inom familjen. Att driva skogsbruk är nämligen ett långsiktigt åtagande eftersom det som skördas i dag kanske planterades för 60–70 år sedan. Därför finns det också anledning att ha en stark tilltro till den enskilda skogsägaren och dennes förmåga att bedöma vad som är bäst för utvecklingen.

ANNONS

Centerpartiet har arbetat hårt under mandatperioden för att stärka ägande- och brukanderätten i skogen och drivit fram den proposition som riksdagen nu har godkänt. Genom propositionen och dess följduppdrag så stärks den enskilda markägarens rättigheter på bekostnad av staten. Framför allt ska huvudregeln vara att avsättning av skyddsvärd skog ska ske på frivillig grund och på markägarens initiativ.

Centerpartiet har också motsatt sig den övertolkning som gjorts i Sverige av EU:s direktiv kring fåglar och artskydd. I praktiken skulle den enskilda skogsägaren tvingas kartlägga hela fågelbeståndet ner på individnivå för att få bruka eller avverka sin egen skog. Efter initiativ ifrån Centerpartiet i miljö- och jordbruksutskottet har regeringen nu äntligen beslutat att ändra i artskyddsförordningen, men vi kommer naturligtvis fortsätta att bevaka frågan.

Halland har inte bara stora skogsområden utan även en omfattande förädlingsindustri där skogsråvaran omvandlas till pappersmassa, trävaror, biokomposit, textilmassa, biobränslen och biodrivmedel. Det är produkter som är fossilfria och bidrar till att binda koldioxid från atmosfären, dels i det korta kretsloppet genom bränslen och drivmedel, dels i det långa kretsloppet genom träbaserade byggnader och konstruktioner.

Träbyggnader är inte bara trevliga att bo i utan fungerar även som kolsänkor där kolet binds för långa tider. Samtidigt har uttaget ur skogen gett möjlighet för ny skog att växa upp och binda ny koldioxid ur atmosfären. Nu har tekniken med korslimmat trä skapat helt nya möjligheter att konkurrera med betongelementen även på höga byggnader, men träbyggandet behöver öka generellt i Sverige.

ANNONS

Det segment som nu måste ges möjlighet att växa ordentligt är produktionen av biodrivmedel. Stora investeringar behöver göras i svenska produktionsanläggningar, så att vi inom några år blir självförsörjande. I dag är andelen svensk bioråvara bara 11 procent, men potentialen finns att bli helt självförsörjande. Då duger det inte med politiska lappkast kring reduktionsplikten och beskattningen. Företagen måste få långsiktiga spelregler för att våga bygga upp en storskalig produktion.

Sverige är ett skogsland och Halland är ett skogslän. Skogen är en viktig del i lösningen av klimatkrisen och en motor i den gröna omställningen. Det är den växande skogen som binder mest koldioxid och det är skogens produkter som bidrar till klimatsmarta lösningar i omställningsarbetet. Därför kommer vi i Centerpartiet fortsätta värna skogsbruket, såväl i Halland som i övriga Sverige.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagskandidat, Halland

Helene Andersson (C)

regionråd, Halland

ANNONS