”Samhället ska på ett systematiskt sätt sträva efter att alla patienter känner sig 100 procent delaktiga i sin egen vård.”
”Samhället ska på ett systematiskt sätt sträva efter att alla patienter känner sig 100 procent delaktiga i sin egen vård.” Bild: Bertil Ericson / TT

Den bortglömda patientlagen

Det fanns en stor förväntan på patientlagen när den kom för snart tio år sedan, men missnöjet är i dag stort. Lagen, som sätter upp skyldigheter för sjukvården, används inte som det var tänkt. Det skriver Marie Sten och Axel Wolf.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Myndighetsutredningar har konstaterat att patientlagen är en lag utan genomslag, på vissa punkter har det till och med blivit sämre sedan lagen kom till.

Flera av Funktionsrätt Sveriges 53 medlemsförbund, med närmare 400 000 medlemmar, har gjort egna undersökningar som bekräftar bilden. Patienter vittnar om hur de inte fått information om bland annat detta:

• Vilken diagnos man har.

• Vad sjukdomen innebär och framtidsprognos.

• Vilka behandlingar som finns och att jag kan påverka detta om jag vill.

• Att man ska få en skriftlig behandlingsplan.

• Rätten till en och samma läkare och som ska vara tillgänglig.

• Rätten att byta sjukhus eller vårdcentral.

ANNONS

• Rätten att få en ny medicinsk bedömning från en annan läkare.

• Resultat från provtagningar.

• Att vården ska vara tillgänglig, det ska vara lätt att få kontakt med sjukvården.

• Att det finns patientutbildningar vid kroniska sjukdomar för att lära sig att hantera sin sjukdom och slippa belasta vården med frågor och besök.

Sjukvården ska enligt patientlagen se till att varje patient är medveten om vilken vård som planeras och hur man kan vara delaktig i den. Men i många fall finns inom sjukvården inte ens kunskap om att patientlagen existerar. Vad är då meningen med patientlagen?

Forskning visar att en välfungerande personcentrerad vård där centrala komponenter av patientlagen sitter som en rutin i det dagliga kliniska arbetet underlättar och effektiviserar för vårdpersonalen. Det är alltså inte tal om följsamhet på pappret, utan att investera i en framtida stark hälso- och sjukvård med hög kvalitet och förbättrad kostnadsutveckling.

Vi är frestade att dra fram ord som sanktioner och viten för att patienternas ställning ska stärkas rent juridiskt. Partierna i riksdagens socialutskott är inne på samma linje. Fem av åtta partier i socialutskottet svarade på en enkät från Funktionsrätt Sverige ja på frågan om det är dags att införa något sanktionssystem när patientlagen inte följs.

ANNONS

De partier som svarade ja var Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Bland de övriga svarade Socialdemokraterna nej, Moderaterna ja och nej, Liberalerna svarade inte.

Samtliga partier svarade också ja på om det ur ett demokratiperspektiv är besvärande att patientlagen inte efterlevs. Samma svar fick Funktionsrätt Sverige av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) – det är ett demokratiproblem, tycker ministern.

Samhället ska på ett systematiskt sätt sträva efter att alla patienter känner sig 100 procent delaktiga i sin egen vård. Till 2026 måste därför alla regioner och kommuner ha infört patientlagen, ett löfte som ska undertecknas av region- och kommunchefer. Verktygen finns, evidensen finns, liksom viljan ute i sjukvården. Nu krävs handling från politiken.

Marie Sten

vice ordförande Funktionsrätt Sverige

Axel Wolf

professor och föreståndare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet

ANNONS