"Narkotika är inte ett problem som är isolerat till de utsatta områdena, det finns i hela landet."
"Narkotika är inte ett problem som är isolerat till de utsatta områdena, det finns i hela landet." Bild: Robin Haldert / TT

De kriminella gängen måste knäckas

Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioriterade frågor. Det skriver tre ledande företrädare för partiet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Att öka tryggheten i samhället är en av statens viktigaste uppgifter. Öppen droghandel är ett problem i många av landets kommuner. Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av och så kan vi knäcka gängkriminaliteten.

Tillgången och missbruket av narkotika är ett stort samhällsproblem – det skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottsligheten. Droghandeln utgör en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag och leder till skjutningar och våldsbrott, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Ingen stadsdel ska förlamas av kriminalitet och ingen ska bli utsatt av de kriminella gängen.

ANNONS

Narkotika är inte ett problem som är isolerat till de utsatta områdena, det finns i hela landet. Festknarkandet på krogen och hemmafester är en viktig inkomstkälla för de kriminella grupperna, och droghanteringen är en del av gängens rekrytering av unga till en kriminell bana.

Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioriterade frågor. Ett brett spektrum av åtgärder krävs: från socialtjänst och skola via ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder och civilsamhälle till polis, och kriminalvård. Samhället måste slå hårt, inte bara mot brotten, utan också mot brottens orsaker. Det polisiära och sociala arbetet ska gå hand i hand.

Vi gör stora insatser för att stoppa den organiserade brottsligheten. Vi förstärker polisen med 10 000 polisanställda. En av deras viktigaste uppgifter kommer att vara att bekämpa droghandeln.

Vi ger också polisen möjlighet att övervaka med kameror på gator och torg. Minimistraffen för grovt vapenbrott har fördubblats. Vi ger dessutom tullverket fler befogenheter att komma åt smugglingen. Och vi förstärker socialtjänstens förutsättningar att fånga upp och ge stöd till barn och unga.

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att skärpa arbetet. Till exempel ska postlagen ändras så att postanställda inte ska kunna utnyttjas till att agera kurirer i droghandeln.

ANNONS

Vi ger uppdrag till polisen att stärka sitt arbete mot droghandeln på bred front. En ny nationell strategi ska tas fram med fokus på narkotikaprevention och Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga narkotikamarknaden och dess konsekvenser.

Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar de kriminella grupper som sprider otrygghet i Sverige. Vi vet att bekämpning av narkotika kommer vara ett hårt slag mot de kriminella gängen. De ska knäckas. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Mikael Damberg (S)

inrikesminister

Lena Hallengren (S)

socialminister

Ronny Löfquist (S)

ordförande för Socialdemokraterna i Halland

ANNONS