”Halmstad är en av de orter i landet som bedöms påverkas mest, med stigande nivå i hav och Nissan, kraftigare översvämningar, samt stigande grundvattennivåer.”
”Halmstad är en av de orter i landet som bedöms påverkas mest, med stigande nivå i hav och Nissan, kraftigare översvämningar, samt stigande grundvattennivåer.” Bild: Jari Välitalo

Därför överklagar vi centrumplanen

När vi har gått igenom centrumplanen för Halmstad har vi inte hittat något om hur klimatanpassningarna ska betalas. Därför vill vi få planbeslutet prövat. Det skriver Mats Lundkvist på uppdrag av Klimataktion Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den nu beslutade centrumplanen för Halmstad innehåller flera delar som vi gillar, men även ett omfattande byggande inom översvämningsområden, utan långsiktig lösning på hur områdena ska skyddas. Via ett överklagande vill Klimataktion därför ha planbeslutet prövat.

Vi kan hoppas att världen samlar sig till åtgärder som bromsar fortsatta klimatförändringar, men det ser inte ljust ut och klimatförändringarna fortsätter även om förebyggandet blir framgångsrikt. Värme får haven att expandera, regnen och stormarna blir kraftigare. Halmstad är en av de orter i landet som bedöms påverkas mest, med stigande nivå i hav och Nissan, kraftigare översvämningar, samt stigande grundvattennivåer. Det ger svårare grundläggning och sämre markstabilitet. Främst berörs Söder, Tullkammarkajen och hamnområdet, samt däromkring.

ANNONS

Planering kräver tidshorisont. Centrumplanen siktar på 2050. För livslängden på byggnader ansluter vi oss till hundraårsperspektivet, det vill säga att ett hus ska kunna användas i minst hundra år för rimliga hyror, banklån etc. Byggande år 2050 ska ge användning fram till 2150, minst.

En utredning har gjorts av Sweco åt kommunen och klarlagt exempelvis översvämningsskydd. Skydd bör sättas längs Nissans kajer i etapper. Bra! Det skyddar fram till cirka 2070, sen krävs mer. Man utgår ifrån en yttre barriär med slussportar som stänger Nissan och med pumpning av Nissans vatten. I dag skulle det projektet kosta runt 7 miljarder kronor. Plus drift och underhåll.

Det råder många osäkerheter. Vad vi vet är marken ännu inte undersökt med avseende på om alla skydd kan byggas och vi har inte facit på klimatets utveckling. Ökar medeltemperaturen mer eller mindre än prognoserna? Vi vet inte och bör vara försiktiga. Det är inte tid för byggande i översvämningsområden.

Vi får räkna med att det 2070 kommer en investering på runt 7 miljarder, men vem betalar? Per ny bostad som behöver den yttre barriären blir det 3 miljoner kronor. Beloppet närmar sig två års skatteintäkter för kommunen. Spekuleras i att staten ska betala? Tar staten konsekvenserna av att kommuner beslutar bygga i kända översvämningsområden?

ANNONS

När vi har gått igenom helheten har vi inte hittat något om hur den yttre barriären ska betalas. Behöver man 2023 fundera på detta? Ja, planen avser vad som ska byggas fram till 2050. Ett hus som byggs 2050 är 2070 bara 20 år gammalt, en kort tid för byggnader.

Halmstad har markant brist på bostäder och folk måste bo, men hyror ska betalas och den som bygger måste veta om huset klarar klimatet. Att bygga i översvämningsområden löser inte bostadsfrågan.

Lagstiftningen är inte glasklar och vi vet inte utfallet av vårt överklagande. Upphävs beslutet eller ger lagen fritt fram för byggnation inom översvämningsområden? Är det så gäller det hela landet och lagen måste skärpas. Vi engageras oss för ett hållbart samhälle – klimatkonsekvenserna får inte övervältras på våra efterkommande.

Mats Lundkvist

på uppdrag av Klimataktion Halmstad

ANNONS