”Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande, ett sätt för företaget eller organisationen att värna om sina medarbetare eller bara att göra en god insats för andra.”
”Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande, ett sätt för företaget eller organisationen att värna om sina medarbetare eller bara att göra en god insats för andra.” Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Dags för lagkrav på hjärtstartare i bostadsområden

Fler hjärtstartare behöver finnas där hjärtstoppen inträffar – ute i bostadsområdena. Det skriver Jonas Köpcke, ordförande i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Varje år inträffar runt 6 000 hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus. Vid ett hjärtstopp är det extremt bråttom. Chansen att överleva minskar med tio procent i minuten.

Genom hjärt-lungräddning klarar vi i dag att rädda ungefär 600 liv, alltså var tionde hjärtstopp. Den siffran skulle kunna vara minst dubbelt så hög om det fanns bättre tillgång till hjärtstartare och ännu snabbare larmsystem. Det visar internationella studier där olika länder har jämförts. Sverige är tyvärr inte bland de bästa.

Den främsta anledningen till att vi i Sverige inte klarar av att rädda fler människor som drabbas av hjärtstopp beror på att det inte finns en hjärtstartare i närheten. De flesta hjärtstartarna är utplacerade på arbetsplatser och i offentliga byggnader och det är naturligtvis bra att de finns där. Problemet är att 70 procent av alla hjärtstopp inträffar i eller nära hemmet. Där finns det betydligt färre hjärtstartare.

ANNONS

Genom ett sms-larmsystem kan livräddare snabbt vara på plats vid ett hjärtstopp. Med omedelbar hjärt-lungräddning och en hjärtstartare som får i gång hjärtat igen är chansen till överlevnad god. Det betyder att om det fanns fler hjärtstartare ute i våra bostadsområden skulle andelen som överlever ett hjärtstopp öka.

Det finns i dag inget lagkrav på hjärtstartare. Att sätta upp en hjärtstartare är ett frivilligt åtagande, ett sätt för företaget eller organisationen att värna om sina medarbetare eller bara att göra en god insats för andra.

Denna frivillighet räcker tyvärr inte. Fler hjärtstartare behöver finnas där hjärtstoppen inträffar – ute i bostadsområdena. För att nå dit krävs lagstiftning. I andra länder, Frankrike, Italien och USA, finns i dag lagstiftning om var det ska finnas hjärtstartare.

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I detta ingår bland annat brandvarnare, 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor.

Från branschen vill vi att det på liknande sätt ska bli ett krav för fastighetsägare att ha en hjärtstartare. Det är det enda sättet att garantera att de faktiskt sätts upp där de kan göra mest nytta.

Därför har vi tagit fram ett lagförslag om att hjärtstartare ska finnas ute i våra bostadsområden. Hjärtstartaren ska då inte sättas upp inne i bostäderna, utan i exempelvis en bostadsrättsfastighet ska den finnas i trapphuset eller ännu hellre utanför porten, så att alla kan komma åt den.

ANNONS

Förslaget är utformat så att det i fastigheter med minst tio bostäder blir ett krav på hjärtstartare. På motsvarande sätt blir samfälligheter eller föreningar skyldiga att sätta upp en hjärtstartare i områden med minst tio bostadshus. En sådan lag skulle till en låg kostnad kunna rädda väldigt många liv.

Att hjälpas åt att rädda liv kan inte vara en partiskiljande fråga. Det är dags för en lagstiftning om hjärtstartare i våra bostadsområden.

Jonas Köpcke

ordförande i BFHS – Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige

ANNONS