”I augusti uppgick arbetslösheten till 8,5 procent och antalet arbetslösa till 478 500 personer.”
”I augusti uppgick arbetslösheten till 8,5 procent och antalet arbetslösa till 478 500 personer.” Bild: Jessica Gow/TT

Dags att skynda på etableringsjobben

Etableringsjobben är ett viktigt verktyg för att förbättra etableringen av nyanlända och att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Det skriver Sven-Olof Gudmundsson och Marcus Dahlsten.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Allt fler har uppmärksammat vilken kraft som ett eget arbete har när det gäller integration i vårt samhälle. Detta var något tog vi fasta på när vi deltog i framtagandet av en ny typ av anställningsform, etableringsjobben.

Det ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Nu är det dags att vi skyndar på införandet av denna anställningsform.

I augusti uppgick arbetslösheten till 8,5 procent och antalet arbetslösa till 478 500 personer. Samtidigt som denna siffra riskerar att stiga finns en påtaglig brist på arbetskraft inom allt fler sektorer och regioner. Detta är en ekvation som många har svårt att få ihop, inte minst som flera tunga aktörer är eniga om och vill komma överens om nästa steg.

ANNONS

Sedan i november 2017 finns det en principöverenskommelse mellan förbunden inom LO och förbunden inom Svenskt Näringsliv samt Unionen om att införa etableringsjobb. Regeringen och parterna har fört samtal med utgångspunkt i parternas överenskommelse.

Målet är att satsningen ska omfatta minst tio tusen personer som i dag saknar arbete. Först nu har regeringen startat processen för att EU ska godkänna detta.

Överenskommelsen om etableringsjobb innebär visstidsanställning på två år och omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna eller personer som varit långtidsarbetslösa.

Transportföretagens medlemsföretag vill se fler människor i arbete, etableringsjobben är ett sätt att sätta fokus på detta. När vi frågade våra medlemsföretag om etableringsjobb svarade nära hälften av respondenterna att de var beredda att anställa fler genom denna anställningsform.

Flest ville anställa inom det vanliga regelverket, men många känner nu av den ökade kompetensbristen och vill säkra upp jobben inför framtiden. Kännedomen om denna anställningsform är tyvärr låg då Arbetsförmedlingen fortfarande inte har löst ut de praktiska frågorna. Klockan tickar.

Under våren kommer frågan att tas upp igen, då måste vi vara beredda att svara på de arbetslösas frågor om vad vi har gjort och varför jobben inte kommit på plats.

Etableringsjobben är ett viktigt verktyg för att förbättra etableringen av nyanlända och att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast. Det är dags att vi använder alla de verktyg vi har för att lösa ett av vår tids stora problem bland ungdomar.

ANNONS

Klarar vi inte detta riskerar vi fler utan jobb och fler i utanförskap.

Sven-Olof Gudmundsson

vice ordförande i Svenskt Näringsliv

Marcus Dahlsten

vd Transportföretagen

ANNONS