”Ska vi fortsätta med så kallad optisk sortering och den gröna påsen för matavfall, måste vi i så fall lägga till ytterligare påsar i olika färger för att samla in övriga förpackningar. Det är inte hållbart.”
”Ska vi fortsätta med så kallad optisk sortering och den gröna påsen för matavfall, måste vi i så fall lägga till ytterligare påsar i olika färger för att samla in övriga förpackningar. Det är inte hållbart.” Bild: Jari Välitalo

Dags att säga hej då till den gröna påsen

Nu är rätt tid för att byta ut den optiska sorteringen – och säga hej då till den gröna påsen. Det skriver företrädare för Centerpartiet i Halmstad med kommunrådet Victor Rundqvist i spetsen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Inom kort behövs det tas beslut om vilken väg Halmstad ska välja för att möta kommande krav på fastighetsnära insamling av förpackningar. Det är inte förrän 2027 kommunen ska tillhandahålla en fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar från hushållen. Men redan i höst måste vi som kommun ha en plan för hur detta ska gå till.

Ska vi fortsätta med så kallad optisk sortering och den gröna påsen för matavfall, måste vi i så fall lägga till ytterligare påsar i olika färger för att samla in övriga förpackningar. Det är inte hållbart. Från Centerpartiet förordar vi därför ett fyrfackssystem i stället för fler plastpåsar i olika färger.

ANNONS

Vi vill se ett avfallshanteringssystem som tar oss framåt, och inte låsa fast oss vid ett system som bygger på dåtidens kunskap. När beslut om att bygga en optisk sorteringsanläggning togs 2013 så gjordes det utifrån den kunskap som fanns då, med förhoppning om samarbete med andra kommuner för att få stordriftsfördelar.

Med facit i hand ser vi att det finns svårigheter att få till rätt sortering i färgade påsar som riskerar att fortsätta fyllas med ”fel” innehåll. Vi ser också att det är näst intill omöjligt att få en tillräckligt ren biogasråvara då det alltid kommer finnas plastrester kvar från de sönderrivna påsarna.

Tillsammans med kunskap om hur viktigt det är att fasa ut plastanvändning i stället för att öka den, ser vi att en övergång till ett fyrfackssystem där fastighetsägarna sorterar sitt avfall i olika fack i den egna soptunnan är den bästa lösningen även för oss i Halmstad. En överväldigande majoritet av landets kommuner är på väg åt detta håll och vi har mycket att vinna på att gå åt samma håll som dem.

För att minska miljöpåverkan från vårt avfall är utsorteringen av förpackningar viktig. En grundförutsättning är då att vi som kommunal aktör gör det så lätt som möjligt för våra kommuninvånare att göra rätt. Erfarenheter från andra kommuner som infört fastighetsnära utsortering i öppna kärl, visar att just de öppna facken underlättar för invånarna. Det blir lättare att göra rätt och viljan att sortera ökar jämfört med när olika material ska sorteras i olika påsar. Att samla in avfall är en viktig kommunal service som ska göras på ett sätt som underlättar för invånarna.

ANNONS

Centerpartiet i Halmstad anser därför att förnyade investeringar i den optiska sorteringsanläggningen inte är rätt beslut år 2023. Nu är det i stället rätt tid för att byta spår och välja ett annat alternativ. Ett alternativ som inte kräver en grön plastpåse, en gul, en röd, en blå utan ett system där matavfall samlas in i papperspåsar och övriga förpackningar sorteras i de olika facken direkt i soptunnan. Det är dags att säga hej då till den gröna påsen!

Victor Rundqvist (C)

Håkan Björklund (C)

Jessica Geijer (C)

Gzim Ramadani (C)

Lars-Roland Svensson (C)

Staffan Svensson (C)

Annika Johansson Sävborg (C)

Centerpartiet i Halmstad

ANNONS