”När djur hålls trångt på en liten yta skapas ideala miljöer för smittspridning och risken för en ny pandemi är påtaglig.”
”När djur hålls trångt på en liten yta skapas ideala miljöer för smittspridning och risken för en ny pandemi är påtaglig.” Bild: Denis Farrell

Dags att montera ned djurfabrikerna

Djurfabriker beskrivs av ledande forskare som en tickande bomb för nya pandemier och som ett hot mot klimatet. De innebär dessutom förödande konsekvenser för djuren. Behovet av att montera ned djurfabrikerna har aldrig varit större – nu behövs också politiska ambitioner. Det skriver Camilla Bergvall och Simon Jonsson från Djurens Rätt.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Under 1800-talet skedde stora förändringar i jordbruket och människan började ersättas av maskiner i en industriell revolution, med fokus på effektivisering. Djuren började stängas in i fabriker, både för att kunna hålla fler individer på mindre yta men också för att kunna kontrollera deras miljö. Temperatur och ljus är effektiva sätt att manipulera tillväxt på för att få fler ägg, mer mjölk eller kött. Men att pressa ett djur till sitt genetiska maximum kommer inte utan sina problem.

När djurfabrikerna började stänga in djur i fabriker bröt de banden mellan djur, människor och natur vilket skapade en distans som gör att det blir lättare att blunda när djur far illa. När vi inte behöver se dem i ögonen blir det väldigt mycket enklare att låta det fortsätta pågå. Men vi måste vända utvecklingen där fabrikerna blir allt större och allt skadligare.

ANNONS

I dag växer en kyckling 50 gånger sin egen vikt på bara 35 dagar vilket leder till att de får ont och får svårt att röra sig. Det går inte att kalla dem något annat än turbokycklingar, uppfödda endast för att ge så mycket kött som möjligt, utan hänsyn till hur det påverkar deras kroppar. 99 procent av dem hålls dessutom inomhus hela sina liv, i stora anläggningar med tiotusentals andra turbokycklingar.

Det enda djur i Sverige som har lagstadgad rätt att komma ut och beta är i dag mjölkkorna, men detta verkar inte skrivet i sten om du frågar regeringen och flera branschföreträdare. Flera initiativ för att inskränka betesrätten har tagits de senaste åren. Fler djur borde få komma ut, inte färre.

När djur hålls trångt på en liten yta skapas ideala miljöer för smittspridning och risken för en ny pandemi är påtaglig. Fågelinfluensa har upptäckts på flera svenska anläggningar, men detta drabbar också vilda djur globalt. En rad kommuner i Halland och Västra Götaland beskrivs nu som högriskområden av Jordbruksverket, samtidigt som hundratusentals minkar på farmer i Finland avlivats efter upptäckt fågelinfluensa. Vi behöver stoppa den här utvecklingen genom att montera ned de storskaliga djurfabrikerna.

Sverige måste skapa ett hållbart livsmedelssystem genom att satsa mer på växtbaserad innovation och mindre på att hålla nuvarande ohållbara system om ryggen. Vi måste skapa en framtid utan djurfabriker, för såväl djurens skull som för folkhälsan och klimatet.

ANNONS

Camilla Bergvall

riksordförande Djurens Rätt

Simon Jonsson

lokal aktivitetskoordinator Djurens Rätt Göteborg

ANNONS