Brunkolet är ett hot och en skam för Sverige

Klimataktion Halmstad menar genom Nils Werner att Vattenfalls brunkolsaffär är obegriplig i skenet av Parisavtalet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt HP 24/5. Parisavtalet i december innebar att världens länder inklusive Sverige kom överens om att jordens medeltemperatur inte skulle stiga med mer än 2 och helst inte med mer än 1,5 grader C. Under de gångna tre månaderna är stegringen nästan 1,5 grader (El Nino bidrar i viss mån). Samtidigt varnas för massiva avsmältningar av Grönlands och västra Antarktis isar. Havsytan kommer då att stiga snabbare och drastiskt jämfört med tidigare prognoser. Det är sannerligen allvar.

Detta innebär att vi alla gemensamt måste verka för att kol, olja och gas ska stanna i marken i största möjliga utsträckning.

Parisavtalet verkar dock ha invaggat regeringen Löfven och flera riksdagspartier i en bedräglig ro. Avtalet är inget sömnpiller utan ett skott från en startpistol.

ANNONS

I ljuset av detta framstår Vattenfalls brunkolsaffär som närmast obegriplig. Utvinningen motsvarar nu med råge vad hela landet släpper ut av växthusgaser varje år. Regeringen kan redan nu besluta om att stoppa affären. Istället gömmer man sig bakom en omotiverat snäv tolkning av ägardirektiven.

Det är en tolkning som får stark kritik från flera oberoende bedömare, inklusive Riksrevisionen, en av staten tillsatt granskare som man inte lättvindigt kan ignorera.

Fullföljs affären måste Sveriges underskrift på Parisavtalet anses vara en bluff.

I stället bör Vattenfall behålla brunkolet, avveckla brytningen skyndsamt, samtidigt som man annullerar de utsläppsrätter som är förbundna med denna. Då skulle vi verksamt kunna leva upp till vad vi som nation är förpliktigade att göra, såväl i avtalet, som gentemot våra efterkommande och alla dem, som just nu drabbas av en redan pågående klimatkatastrof.

Regeringen får inte missa detta historiska tillfälle. Affären blir annars ett hot mot vår framtid, en skam för landet och ett dråpslag mot det hopp som vi mot alla odds hyser om en hållbar värld.

Vi protesterar och ber alla som känner sig berörda att protestera.

ANNONS

Klimataktion Halmstad

genom Nils Werner

Debatt

ANNONS