”Hjärta för Halmstad vill ge våra badvärdar ett verktyg som gör det tydligt för alla på Brottet. Följer du inte regelverket är du inte välkommen och skall avvisas från platsen.”
”Hjärta för Halmstad vill ge våra badvärdar ett verktyg som gör det tydligt för alla på Brottet. Följer du inte regelverket är du inte välkommen och skall avvisas från platsen.” Bild: HP arkiv

Brottet mot tryggheten när ungdomar skapar kaos

Hjärta för Halmstad anser att det är hög tid att införa en avgift för att bada på Brottet. Detta för att främja en trygg miljö för alla besökare. Det skriver Ann-Charlott Mankell och Roger Krook.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Brottet i Halmstad har länge varit ett populärt utflyktsmål för badsugna Halmstadbor och besökare, men på senare år har Brottet dessvärre blivit en plats för kaos och otrygghet. Hjärta för Halmstad anser att det är hög tid att införa en avgift för att bada på Brottet. Detta för att främja en trygg miljö för alla besökare.

En av de största utmaningarna är grupper av ungdomar som upprepade gånger bryter mot reglerna och ignorerar tillsägelser från personalen. Deras beteende skapar en miljö där andra badgäster känner sig osäkra och ovälkomna. Denna utveckling är oacceptabel och kräver omedelbara åtgärder. För att hantera situationen har kommunen tvingats anlita ordningsvakter, en åtgärd som redan innebär betydande kostnader. Trots dessa insatser kvarstår problemen.

ANNONS

Alliansen och sedermera Ansvar för Halmstad har i åratal blundat för möjligheten med införande av en avgift. Särskilt oroande är att Socialdemokraterna och Moderaterna har kommit överens om att inte driva avgiftsfrågan denna mandatperiod. Ansvar för Halmstad offrar trygghet och säkerhet på Brottet för att behålla borgfreden.

Hjärta för Halmstad vill ge våra badvärdar ett verktyg som gör det tydligt för alla på Brottet. Följer du inte regelverket är du inte välkommen och skall avvisas från platsen. Problemet i dag, utan avgift och inpasseringskontroll, är att det blir ingen kännbar påföljd. De som missköter sig kan i princip vända vid grinden och sen fortsätta bada.

Vi är beredda att diskutera nivån på avgiften och hur den bäst implementeras. Att det behövs en avgift med inpasseringskontroll tror vi de flesta Halmstadbor står bakom. En vanlig invändning mot avgifter är att de kan begränsa tillgängligheten för låginkomsttagare. Detta är en legitim oro som kan adresseras genom att erbjuda rabatterade priser eller nästintill gratis inträde för vissa grupper, såsom barnfamiljer och pensionärer. På så sätt säkerställer vi att alla har möjlighet att njuta av Brottet, samtidigt som vi skapar en tryggare miljö för alla.

Hjärta för Halmstad har genom vår representant i nämnden, Roger Krook, lyft frågan om införandet av avgift på Brottet men fått svar från styret (S, M och KD) att detta är en fråga som styret inte kommer diskutera under mandatperioden. Frågan vi ställer oss är vilka fler frågor har styret kommit överens om att inte driva?

ANNONS

Hjärta för Halmstad har lagt en motion om att införa avgift och inpasseringskontroll på Brottet. Vi hoppas att övriga partier stödjer motionen.

Ann-Charlott Mankell

gruppledare

Roger Krook

ledamot teknik- och fastighetsnämnden

Hjärta för Halmstad

ANNONS