”Informationsanslaget är pengar som svenska biståndsorganisationer kan söka för informationsarbete i Sverige och utgjorde 2022 0,43 procent av Sidas totala biståndsbudget.”
”Informationsanslaget är pengar som svenska biståndsorganisationer kan söka för informationsarbete i Sverige och utgjorde 2022 0,43 procent av Sidas totala biståndsbudget.” Bild: Pontus Lundahl/TT

Biståndet har svårt att nå de mest behövande

Efter sju år på MyRight har jag insett att kunskapen om utsattheten hos personer med funktionsnedsättning, även inom etablerade biståndsaktörer, är skrämmande låg. Det skriver Mia Munkhammar, kommunikationsansvarig på biståndsorganisationen MyRight.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) vill se ”fler matpaket och färre konferenser” och skär därför biståndets så kallade informationsanslag med 87 procent. Det kan låta rimligt. Vem älskar konferenser? Och vem vill inte se fler matpaket? Forssells slogan kanske låter bra men verkligheten är mer komplicerad.

Informationsanslaget är pengar som svenska biståndsorganisationer kan söka för informationsarbete i Sverige och utgjorde 2022 0,43 procent av Sidas totala biståndsbudget. Tvärtemot vad många kanske tror gör det faktiskt konkret nytta för dem runt om världen som har det svårast.

Irina var i sin lägenhet i en förort till Kiev när missilerna närmade sig. Att de var på väg visste hon inte. Irina är nämligen döv och hör inte varningslarmet. Sergei var på väg hem från skolan. Han använder vit käpp eftersom han är blind. När han hörde larmet kunde han inte hitta vägen till ett skyddsrum utan lade sig helt enkelt ned på marken och väntade tills allt tystnade. Nadia sitter ensam i ett kalt rum på en institution. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning och vet inte ens om att matpaket, mediciner och filtar delas ut i närheten.

ANNONS

Irina, Sergei och Nadia är fiktiva, men det finns många som dem. För de flesta hjälporganisationerna är de osynliga. Personer med funktionsnedsättning finns nästan aldrig med i biståndsaktörers målsättningar, planer eller strategier.

Regeringen har varit tydlig med att den vill se ett effektiviserat bistånd och ett bistånd som når de särskilt utsatta i hög utsträckning. Den vill ”särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättnings fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter”.

Enligt FN lever en miljard med funktionsnedsättning och merparten i fattigdom. De flesta går inte i skolan och får ingen chans att försörja sig själv. De utsätts för våld, övergrepp, svält och död i mycket högre utsträckning än andra. Många lever inlåsta på institutioner hela sina liv. Att arbeta med rättigheter för personer med funktionsnedsättning är kort sagt ett effektivt sätt att minska fattigdom och lidande.

MyRight är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Vi jobbar uteslutande med att stärka fattiga människor med funktionsnedsättning och få fler inom biståndsbranschen att göra detsamma. Efter sju år på MyRight har jag insett att kunskapen om utsattheten hos personer med funktionsnedsättning, även inom etablerade biståndsaktörer, är skrämmande låg. En vanlig kommentar när vi utbildar är ”det hade jag ingen aning om”. En annan signal på att just denna grupp behöver lyftas är att endast 0,25 procent av Sidas biståndsinsatser 2022 hade funktionsnedsättning som huvudsyfte.

ANNONS

Vårt informationsarbete innebär att vi ökar kunskapen hos organisationer och myndigheter och visar vad som behöver göras och hur det kan göras på ett effektivt sätt. Och våra insatser bidrar till förändring. Informationsanslaget gör så att fler matpaket når de mest behövande. De pengar Johan Forssell tror gått till konferenser har i själva verket gått till MyRights och andra organisationers arbete med att granska biståndet, öka kunskapen om mänskliga rättigheter och kort sagt effektivisera biståndet.

MyRights anslag för informationsarbete är nu noll kronor. Om de nya prioriteringarna inom svenskt bistånd kommer att leda till fler matpaket är högst oklart. Men jag vet att de troligen inte kommer att nå några av dem som behöver det mest – barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Mia Munkhammar

kommunikationsansvarig MyRight

ANNONS