”Att göra gamla foton tillgängliga har resulterat i vad som kan liknas vid en folkrörelse.”
”Att göra gamla foton tillgängliga har resulterat i vad som kan liknas vid en folkrörelse.” Bild: Roger Larsson

Bildstationen måste räddas

Vi vill uppmana utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens politiker att rädda bildstationens viktiga verksamhet och ta de initiativ som krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det skriver Sven Johansson och Anders Bergenek från Föreningen Gamla Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Ett sparbeting från Halmstads kommuns sida hotar verksamheten på Hallands konstmuseums bildstation. Enligt Hallandsposten handlar det om 850 000 kronor som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden planerar att dra in. Resten av kostnaderna för bildstationen täcks av Arbetsförmedlingen som sannolikt inte kan lämna bidrag till verksamheten om inte kommunens pengar finns som en bas.

Resultatet är att verksamheten på bildstationen riskerar att avvecklas och att flera duktiga anställda förlorar sina arbeten. Det rör sig om personer med funktionsvariationer som kan ha svårigheter att få annat arbete.

850 000 kronor är en summa som kan betraktas som felräkningspengar i kommunens flermiljardbudget och sannolikt även i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget. För bildstationens verksamhet är det en summa som avgör om verksamheten kan fortsätta eller måste läggas ner.

ANNONS

Att göra gamla foton tillgängliga har resulterat i vad som kan liknas vid en folkrörelse. Läsaren rekommenderas att gå in på digitaltmuseum.se och se det enorma utbudet. Detta är en företeelse som våra invånare har tagit till sig. Bilderna delas i mängder till exempel på Facebook och publiceringar leder till intressanta kommentarer, ibland diskussioner och en glädje och stolthet över minnena från den stad som avbildas.

För museerna har detta inneburit en möjlighet att göra de arkiverade samlingarna tillgängliga för en bred publik. Den digitala publiceringen har blivit ett modernt sätt att arbeta. Hallands konstmuseum har i sina arkiv enormt intressanta fotosamlingar som ännu inte har digitaliserats, till exempel Hallandspostens bildarkiv. Här finns en kulturell guldgruva.

Halmstads kommun arbetar med projekt där äldre bilder från bildstationen är en viktig del av innehållet. Det gäller till exempel innerstaden i Halmstad som i dag söker en tydligare identitet. En sådan skapas genom stadens ”rötter och vingar”. Halva svaret ligger i rötterna lika med kulturarvet som på ett effektivt sätt kan göras tillgängligt för invånarna genom just bilder. Den andra halvan handlar om kommunens visioner och andra strategiska förutsättningar. Både rötterna och vingarna behövs för att skapa en stark och hållbar identitet.

ANNONS

Bildstationen har genom åren fungerat som en mycket fin arbetsplats för personer med funktionsvariationer. Tvärt emot vad ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uttalar tror vi att deras situation kan bli svår ifall de förlorar sina arbeten. Dessutom skulle värdefull kompetens gå förlorad.

Bildstationen är en förutsättning för presentationen av Halmstads kulturarv. Den utgör samtidigt en effektiv arbetsmarknadspolitisk insats. Bildstationen måste räddas!

Sven Johansson

ordförande i Föreningen Gamla Halmstad

Anders Bergenek

kassör i Föreningen Gamla Halmstad

ANNONS