"Näringsministern vet säkert redan att det sällan är reglerna i sig som orsakar problem, utan myndigheternas tillämpning av dem. Ibrahim Baylan har möjligheten att ändra på detta."
"Näringsministern vet säkert redan att det sällan är reglerna i sig som orsakar problem, utan myndigheternas tillämpning av dem. Ibrahim Baylan har möjligheten att ändra på detta." Bild: Naina Helén Jåma/TT

Bättre villkor för företag är välkommet

Vi kräver ett nytag i frågan om regelkrångel och då är det viktigt att samsyn mellan politiker och myndigheter ska råda. Det skriver företrädare från LRF med anledning av Ibrahim Baylans turné för minskat regelkrångel.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) genomför nu sin höstturné för minskat regelkrångel. Det är bra och viktigt. Han kommer att möta både lantbruksföretagare och andra som kommer att ge sorgliga exempel på tillkrånglad och ofta onödig administration.

Regelkrångel kostar både tid och pengar. Tid och kraft som i stället kan och bör läggas på att utveckla och förbättra det egna företagandet. Näringsministern vet säkert redan att det sällan är reglerna i sig som orsakar problem, utan myndigheternas tillämpning av dem. Ibrahim Baylan har möjligheten att ändra på detta.

För våra lantbruksföretagare handlar det om snåriga ansökningsvägar, krångliga blanketter och regeladministration. Det är oacceptabelt att dessa möjligheter till utveckling av företagsamheten inom det gröna näringslivet och viktiga bidraget till hållbarhetsarbete uteblir på grund av krångliga och tidskrävande regler.

ANNONS

Det finns mängder av exempel från mjölkföretagare, spannmålsodlare, köttproducenter och skogsföretagare i hela Sverige. Många företagare arbetar ensamma i mindre företag, men bär ändå samma tunga regelok som våra internationella storföretag som Volvo och Ericsson. Det kan inte vara rimligt.

LRF:s analys är att det är mängden regler och svårigheten att navigera bland dem, som ställer till oro och problem. Vi kräver ett nytag i frågan om regelkrångel och då är det viktigt att samsyn mellan politiker och myndigheter ska råda. Därför krävs det en bättre insyn i hur reglerna påverkar och försvårar för de enskilda företagarna!

Det här är LRF:s krav på näringsministern efter utvärderingen av rundresan:

• Gör det enkelt för företagaren att skaffa information om regler och tillstånd, genom principen ”en dörr in”. Där all information samlas på ett och samma ställe.

• Inrätta ett implementeringsråd. Rådet ska granska hur lagar och regler implementeras och påverkar svensk konkurrenskraft. Rådet ska också driva förenklingsarbetet nationellt och på EU-nivån. Lär gärna av det arbete som har gjorts i Danmark.

• Inför ett regeltak med nolltolerans för ökad regelbörda.

Vi har därför stora förhoppningar på Ibrahim Baylans höstturné för minskat regelkrångel. Landets företagare ser fram emot förbättrade villkor för företagandet.

ANNONS

Sofia Karlsson

regionordförande LRF Västra Götaland

Anders Richardsson

regionordförande LRF Halland

Patrik Olsson

regionordförande LRF Värmland

ANNONS