”Barnen ska inte behöva lida på grund av ekonomiska skäl när inflationen ökar.”
”Barnen ska inte behöva lida på grund av ekonomiska skäl när inflationen ökar.” Bild: Jenny Ingemarsson

Barnen är hungriga här och nu

Det mesta tyder på att regeringen inte har förstått hur allvarlig situationen är för barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Det är beklagligt. Det skriver Fabiola Kindblad, ordförande i Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Rädda Barnen värnar om barns rättigheter och välbefinnande. I Sverige är FN:s konvention om barns rättigheter lag sedan 2020. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Artikel 27 handlar om barns levnadsvillkor, och erkänner “varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnens fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”, och att vi vuxna har ansvar för att säkerställa “de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.” Hur ser då situationen ut i Sverige i dag?

Under mars månad gjorde Rädda Barnen en gemensam undersökning med Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset och Majblomman. Resultaten är skrämmande att läsa. I dagens Sverige går barnen hungriga. En stor andel ensamstående föräldrar med en inkomst under 35 000 kronor före skatt, och särskilt de med en inkomst under 29 500 före skatt, har det senaste halvåret haft det ekonomiskt mycket svårt. Siffrorna talar sitt tydliga språk:

ANNONS

“3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har haft svårt att köpa näringsrik mat till familjen alla dagar i veckan.

3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har svårt att betala fritidsaktiviteter till barnen.

1 av 8 av de ensamstående föräldrarna med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att mätta sig själv eller familjen.

1 av 4 av de ensamstående med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att betala familjens räkningar, cirka 1 av 6 har också haft svårt att betala för kollektivtrafik.”

Vi konstaterar att i Halmstad, Hylte och Laholm lever 2 400 barn i fattigdom enligt Rädda Barnens definition. Vi har sett att Halmstads kommun har startat en del åtgärder i syfte att hjälpa barnfamiljer som har det tufft just nu på grunda v höga matpriser, hyror, elpriser, bensin med mera. Halmstads kommun har börjat servera frukost i några skolor och vi är glada för det, men dessa åtgärder är tillfälliga. Vad ska hända sedan, när dessa åtgärder upphör?

Det mesta tyder på att regeringen inte har förstått hur allvarlig situationen är för barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Det är beklagligt. Några politiker fortsätter i stället med sin retorik och angriper invandrare och andra för att de inte vill jobba, men här finns ett annat problem som vi behöver belysa och diskutera. Det handlar om alla de familjer i Sverige, där föräldrarna har jobb och lön varje månad, men ändå har svårt att betala sina utgifter. Hur ska vi se på den här situationen utifrån barnkonventionen, och särskilt artikel 27?

ANNONS

Rädda Barnens lokalförening i Halmstad, Hylte och Laholm menar att vi behöver reflektera allvarligt på om barn i Sverige lever i ett samhälle där barnkonventionen verkligen uppfylls? Svaret är nej. Det vi ser är i stället att levnadsvillkoren för barnen drastiskt har försämrats de senaste åren. Det är något som barnen själva berättar om, en 14-årig tjej berättar: “Man snackar inte om det. Fast man inte har pengar, man berättar inte för sina kompisar. Man säger typ jag är upptagen.” Mot bakgrund av tillgänglig statistik, och andra data, som visar att barnfattigdomen har brett ut sig alltmer de senaste åren kräver Rädda Barnens lokalförening i Halmstad, Hylte och Laholm följande av politiken:

• Barn skall inte behöva uppleva brist på mat och kläder i Sverige. Barnbidraget är ett effektivt och lättadministrerat verktyg för att nå alla och därmed de mest utsatta. Höj barnbidraget!

• Alla barn har rätt till ett tryggt boende. Bostadsbidraget har urholkats och behöver höjas i takt med kostnadsökningar.

• Barn skall inte tvingas börja skoldagen hungriga. Erbjud alla barn och ungdomar skolfrukost!

• Lev upp till kravet på en kostnadsfri skola. Lägg inte på föräldrarna utgifter för frukt under skoldagen, matsäck på utflykten mm. Det är många familjer som inte har de pengarna.

ANNONS

• Barn har rätt till en meningsfull fritid. Erbjud kostnadsfria och subventionerade och fria kollektivresor för barn och unga.

Barnen ska inte behöva lida på grund av ekonomiska skäl när inflationen ökar. Barnbidrag, bostadsbidrag och tilläggsbidrag måste hänga ihop med de aktuella levnadsomkostnaderna. Vi behöver svar från regeringen om när vi får det åtgärdspaket som behövs för att lindra inflationens påverkan på barnens levnadsvillkor och göra det möjligt att leva upp till barnkonventionen. Detta är akut eftersom barnen går hungriga här och nu.

Fabiola Kindblad

ordförande i Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm

vice ordförande i Hallandsdistriktet

ANNONS