”Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer.”
”Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer.” Bild: Johan Nilsson/TT

Avsaknad av snabbladdning drabbar besöksnäringen i Halland

Endast 15 procent av laddstationerna som ligger i anslutning till större vägar i Halland har i dag snabbladdning. Detta är ett problem för Sveriges elektrifieringsambitioner och för besöksnäringen i regionen som riskerar att halka efter Norge och Danmark i kampen om de nordiska turisterna. Det skriver företrädare från branschorganisationerna Drivkraft Sverige och Visita.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I budgeten för 2023 avsätts 1,1 miljarder kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur och av regeringsförklaringen framgår det att regeringen ser elektrifieringen som en hörnpelare i den svenska klimatpolitiken, en uppfattning som även Drivkraft Sverige och Visita delar.

Antalet elbilar fortsätter öka i länet. Statistiken visar att var tredje bil som såldes i Halland förra året var en elbil. Att endast 15 procent av de publika laddstationerna som ligger i anslutning till större vägar i länet i dag har snabbladdning innebär en utmaning för elbilsägare som vill göra längre resor. Turismnäringen riskerar att gå miste om såväl svenska som exempelvis. Norska och danska elbilister kan komma att välja bort Sverige som semesterland på grund av en sämre utbyggd laddinfrastruktur.

ANNONS

Det är även ett hinder för att köpa elbil då elbilsägare inte har samma möjligheter som andra bilägare att göra långa resor utan att behöva känna stress och laddångest på resan.

Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer. Besöksnäringen lider dessutom av att det är svårt att få lönsamhet i utbyggnad av tillräckligt stor laddkapacitet i vissa delar av landet där trafikvolymen är låg.

Vi vill därför peka på följande åtgärder som prioriterade:

• Korta handläggningstiderna för anslutningsprocessen samt ledtider för anslutning. Enligt en färsk rapport från Energimarknadsinspektionen så kan ledtiderna för att ansluta större anläggningar vara upp till 36 månader.

• Ett större statligt ansvar för att bygga och driva laddinfrastruktur i de delarna av Sverige där det inte är möjligt att erbjuda snabbladdning på marknadsmässiga villkor.

• En strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur för snabbladdning som tillgodoser besöksnäringens behov av god tillgänglighet.

Drivmedelsbranschen satsar redan i dag stort på laddinfrastruktur och är redo att växla upp. Med ett väletablerat nät av servicestationer runtom i landet är det naturligt att den publika laddinfrastrukturen längs de stora vägarna centreras runt de befintliga servicestationerna. Även besöksnäringen investerar i laddinfrastruktur runt om i hela landet, vilket kompletterar drivmedelsbranschens investeringar.

ANNONS

Våra två organisationer arbetar för att vi ska kunna fortsätta resa samtidigt som vi klarar transportsektorns klimatomställning. För att detta ska vara möjligt behöver politiken skapa rätt förutsättningar.

Jonas Siljhammar

vd Visita

Jessica Alenius

vd Drivkraft Sverige

ANNONS