”Det är dags att ge erkännande till en viktig yrkesgrupp som inte bara slitit under coronapandemins intensiva skede utan som, tillsammans med andra kollegor inom vården, också ska beta av den stora rehabskuld som arbetats upp.”
”Det är dags att ge erkännande till en viktig yrkesgrupp som inte bara slitit under coronapandemins intensiva skede utan som, tillsammans med andra kollegor inom vården, också ska beta av den stora rehabskuld som arbetats upp.” Bild: Marita Adamsson

Arbetsterapeuter kräver lön baserad på erfarenhet och ansvar

Många arbetsterapeuter väljer att söka arbeten utanför kommuner och regioner eftersom lönerna där ofta är högre. Det skriver Ida Kåhlin och Inger Johansson från Sveriges Arbetsterapeuter.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det finns i dag stora problem med arbetsterapeuternas lönebildning. Arbetsterapeuter är förlorare i ett livslöneperspektiv, erfarenhet premieras för dåligt och det finns på många håll stora skillnader i vad arbetsterapeuter tjänar. Nu får det vara ett slut på det!

Sveriges Arbetsterapeuter kräver att arbetsterapeuternas löner baseras på erfarenhet, skicklighet och ansvar!

Enligt Sacos uträkning gör arbetsterapeuter trots sin gedigna utbildning en ekonomisk förlust på sitt yrkesval. Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Många har också fördjupat sin kompetens genom exempelvis magister- eller masterexamen eller specialistutbildning.

Höga krav, stort ansvar.

ANNONS

Kraven som ställs på en arbetsterapeut är höga och ansvaret i arbetet är stort. Arbetsterapeuten gör dessutom stor skillnad för den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort. Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga till vardaglig aktivitet.

Den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad arbetsterapeut är under 29 000 kronor per månad och när arbetsterapeuten går i pension är medellönen omkring 37 500 kronor per månad.

I Hallands län är löneutvecklingen svag. Efter 15 år i yrket tjänar en arbetsterapeut i genomsnitt 34 500 kronor. Få yrkesgrupper utanför välfärdssektorn skulle acceptera en så dålig löneutveckling under yrkeslivet.

Välfärden drabbas!

Välfärdssektorn är mitt uppe i omfattande pensionsavgångar och bristen på arbetsterapeuter är stor, vilket gör att flera arbetsgivare konkurrerar om personalen. Många arbetsterapeuter väljer också att söka arbeten utanför kommuner och regioner eftersom lönerna där ofta är högre. På sikt riskerar många arbetsgivare att stå utan personal, vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Det är dags att ge erkännande till en viktig yrkesgrupp som inte bara slitit under coronapandemins intensiva skede utan som, tillsammans med andra kollegor inom vården, också ska beta av den stora rehabskuld som arbetats upp.

Erfarenhet, skicklighet och ansvar.

ANNONS

Nu kräver vi att arbetsterapeuternas löner baseras på erfarenhet, skicklighet och ansvar!

Vi förväntar vi oss att arbetsgivare i hela Sverige omgående startar en ambitiös lönepolitisk satsning.

På så sätt kan vi upprätthålla en trygg välfärd som kommer alla till del!

Ida Kåhlin

förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Inger Johansson

lokal ombudsman, Region Halland, Sveriges Arbetsterapeuter

Styrelsen Hallandskretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

ANNONS