”Ny vindkraft utanför Hallandskusten kommer naturligtvis med villkor och det är viktigt att utbyggnaden sker med så stor hänsyn som möjligt till andra intressen, så som fågelliv, naturmiljö, försvarsmakten och yrkesfisket.”
”Ny vindkraft utanför Hallandskusten kommer naturligtvis med villkor och det är viktigt att utbyggnaden sker med så stor hänsyn som möjligt till andra intressen, så som fågelliv, naturmiljö, försvarsmakten och yrkesfisket.” Bild: Johan Nilsson/TT

Äntligen tillstånd för havsbaserad vindkraft

Det är tydligt att regeringen har fått lämna valrörelsens retorik om ”stålskogar av vindkraft” bakom sig för att i stället möta verkligheten. Det skriver tre halländska centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Centerpartiet har ända sedan 1990-talet varit drivande i utbyggnaden av vindkraft eftersom det är en viktig del i den förnybara energiförsörjningen. När det under 2000-talet blivit aktuellt även med havsbaserad vindkraft har vi sett det som viktigt att ta vara även på den möjligheten. Därför är vi nu mycket glada över att regeringen äntligen fattat beslut om tillstånd för två projekt utanför Hallandskusten.

Det är tydligt att regeringen har fått lämna valrörelsens retorik om ”stålskogar av vindkraft” bakom sig för att i stället möta verkligheten. Det verkligheten säger – i form av näringsliv, konsumenter och elpriser – är att vi måste ta vara på de möjligheter som finns till ny förnybar elproduktion. Här är det utan tvekan vindkraften som i närtid har störts potential.

ANNONS

Tillstånden för Kattegatt Syd (Vattenfall) utanför Falkenberg och Galene (OX2) utanför Varberg innebär ett tillskott på omkring 6,5 TWH per år när parkerna tas i drift. Det är visserligen betydligt mindre än de sammanlagt 14,5 TWH som det funnits ansökningar om i Kattegatt, men det är ett mycket stort och värdefullt tillskott. Båda projekten ligger i svensk ekonomisk zon och kommer sammanlagt innehålla omkring 100 vindsnurror omkring 30 kilometer ifrån land.

Samtidigt som regeringspartierna nu ställer sig positiva till utbyggd vindkraft, så är det oroande att deras samarbetspartner i form av Sverigedemokraterna både vill stoppa pågående ansökningar och riva befintliga produktionsanläggningar. Det är uppenbart att SD inte förstått allvaret i behovet av att bygga ut den svenska elproduktionen utan fortfarande anser att det är bättre för Europa att vara beroende av rysk naturgas. Det mest allvarliga är dock den stora splittringen i regeringsunderlaget och de dubbla signaler som detta sänder ut.

Ny vindkraft utanför Hallandskusten kommer naturligtvis med villkor och det är viktigt att utbyggnaden sker med så stor hänsyn som möjligt till andra intressen, så som fågelliv, naturmiljö, försvarsmakten och yrkesfisket. Inte minst är det viktigt att kabeldragningen mellan verken sker på ett sådant sätt att det även i fortsättningen blir möjligt att tråla efter kräfta mellan verken. Vi förutsätter att detta är reglerat i regeringens tillstånd.

ANNONS

Sammantaget är det här ett positivt besked för hela södra Sverige, men framför allt för Halland. Det kommer inte bara att ge upphov till en ökad och efterlängtad elproduktion, det kommer även bidra till en skjuts för det lokala näringslivet och till nya arbetstillfällen. På Campus Varberg bedrivs redan i dag en yrkeshögskoleutbildning som energitekniker med inriktning vindkraft. Denna kommer förstås att få ett kraftigt utökat behov under de kommande åren.

Fram till 2040 kommer Sverige att behöva fördubbla den inhemska elproduktionen om vi ska klara omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Vindkraften – både på land och till havs – är en mycket viktig del i den utbyggnaden. Därför är det mycket positivt med det besked som nu kommit om ny havsbaserad vindkraft i Kattegatt.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

Lena Språng (C)

gruppledare, Varberg

Anneli Andelén (C)

gruppledare, Falkenberg

ANNONS