”När Tidöpartierna röstade nej till lättnader i strandskyddet så stoppade man en lång rad planerade byggen i såväl Halland som övriga Sverige.”
”När Tidöpartierna röstade nej till lättnader i strandskyddet så stoppade man en lång rad planerade byggen i såväl Halland som övriga Sverige.” Bild: Lennart Hildingsson

Äntligen ändrar sig Tidöpartierna om strandskyddet

Det är bra att Tidöpartierna krupit till korset, men ännu bättre hade varit om man valt att stödja förslaget om ett nytt strandskydd redan 2022. Det skriver fyra halländska centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Våren 2022 låg ett betänkande på riksdagens bord om en kraftigt reformerad strandskyddslagstiftning, som skulle möjliggöra för människor och företag på Sveriges landsbygder att bygga i närheten av sjöar och vattendrag. Precis på samma sätt som är en självklarhet i många städer.

Lagstiftningen, som hade tagits fram på initiativ av Centerpartiet, innebar att strandskyddet skulle avskaffas för vattendrag mindre än två meter breda och vattensamlingar mindre än en hektar samt för anlagda vatten, så som dammar och våtmarker. Dessutom skulle kommunerna ges betydligt större frihet i att planera för bebyggelse genom strandnära utvecklingsområden.

Döm om vår förvåning när M, SD, KD och L tillsammans med Vänsterpartiet valde att rösta nej till förslaget i riksdagen och därmed lägga en våt filt över landsbygdsutvecklingen för lång tid framöver. Moderaterna tog till brösttoner och påstod att förslaget inte var tillräckligt långtgående och att strandskyddet i stället borde avskaffas helt och hållet. Liberalerna tyckte däremot att förslaget var allt för långtgående.

ANNONS

Nu sitter de här partierna i regering och skriver den 7 december på SVD Debatt att det nu (!) är dags att reformera strandskyddet. Föreslår man då att det ska avskaffas helt och hållet? Nej, inte alls. Man föreslår att det ska avskaffas för vattendrag mindre än två meter breda och vattensamlingar mindre än en hektar samt för anlagda vatten, så som dammar och våtmarker. Känns det igen?

Dessutom ska man genomföra en ny utredning för att titta på hur kommunerna kan ges större frihet i att planera för strandnära bebyggelse. Samtidigt lyfter man fram att ett strikt strandskydd ska fortsatt tillämpas i områden med väldigt högt exploateringstrycket. Även det ett förslag som fanns med i betänkandet 2022.

När Tidöpartierna röstade nej till lättnader i strandskyddet så stoppade man en lång rad planerade byggen i såväl Halland som övriga Sverige. En våt filt lades medvetet över den utveckling som många på landsbygden hade sett fram emot.

När man nu sitter i regering så avser man att genomföra en förändring av strandskyddet som uppenbarligen är snarlik det tidigare förslaget. Det är naturligtvis bra att Tidöpartierna krupit till korset, men ännu bättre hade varit om man valt att stödja förslaget om ett nytt strandskydd redan 2022. I så fall hade byggnationen av strandnära bostäder redan varit i full gång, både i Halland och övriga Sverige.

ANNONS

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

Victor Rundqvist (C)

kommunråd, Halmstad

Ove Bengtsson (C)

kommunstyrelsens ordförande, Laholm

Håkan Bengtsson (C)

Centerpartiet i Hylte

ANNONS