”Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste ta frågan på fullaste allvar.”
”Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste ta frågan på fullaste allvar.” Bild: Yvonne Olsson

Ansvar för Halmstad måste ta ansvar

Att förminska PFAS-problemet till att om bara Hjärta för Halmstad slutar skrämma folk så blir allt bra är inte seriöst. Det skriver Ann-Charlott Mankell från Hjärta för Halmstad om partiets PFAS-motion.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Jag blir både ledsen och arg när jag läser Stefan Pålssons svar på vår PFAS-motion. Pålssons svar går att läsa i HP den 4 januari. ”Jag är mer bekymrad över att Hjärta för Halmstad försöker skrämma upp folk på det här viset.” Vad menar Pålsson med detta? Jag kan inte tolka det på annat sätt än – att om bara Hjärta för Halmstad slutar skrämma upp folk så har vi inget problem med PFAS i vårt dricksvatten!

Vad är det vi har gjort för att bekymra Stefan Pålsson? Vi har skrivit en väl genomarbetad motion med anledning av att Halmstad enligt Naturskyddsföreningen är en av de orter i hela Sverige med högst uppmätta halter av PFAS i grundvattnet. Detta är problemet. Vi har gifter i vårt dricksvatten.

ANNONS

I vår PFAS-motion har vi fyra förslag:

Att LBVA ska ta fram ett underlag, utan restriktioner av befintlig budget, hur vi på kortast möjliga tid, kan minska PFAS gifter i vårt dricksvatten.

Att LBVA ska genom riktad information (Söndrum och centrum) upplysa kunder om de höga värden av PFAS som har uppmätts i deras dricksvatten.

Att Halmstads kommun ska kräva ersättning av Försvarsmakten för den skada de har åstadkommit ”Enligt 10 kap 2 § miljöbalken är det verksamhetsutövaren, exempelvis staten som bedrivit verksamheten vid flygflottiljerna, som ska avhjälpa och betala för föroreningsskadorna.” (Från LBVA:s hemsida.)

Att utreda om de som har utsatts för höga PFAS värden även i dag har höga PFAS värden i blodet.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste ta frågan på fullaste allvar. Ansvar för Halmstad är ansvariga för att vi har rätt mängd samt rätt kvalitet på vårt dricksvatten. I dag brister de på båda kriterierna. När vi läser LBVA:s Affärsplan 2024 med sikte på 2029, blir vi inte mindre oroliga. I rapporten framgår det tydligt att bolaget under många år varit underfinansierat och skjutit kostnader på framtiden. VA-kollektivet har över en miljard kronor i långfristiga skulder. Bolaget skriver själva att planerade projekt skjutits på framtiden trots skriande förnyelse eller utbyggnadsbehov.

ANNONS

Det är inte konstigt att man funderar hur mycket av bristerna i vattenkvalitet (PFAS) och mängden vatten (bevattningsförbud) som beror på ett underfinansierat LBVA? 2023 ligger Halmstad på plats tre när det gäller avgiften för dricksvatten. Vi betalar 3,3 öre per liter dricksvatten.

Hur vi skall hantera problemet kan vi ha olika åsikter om men att förminska problemet till att om bara Hjärta för Halmstad slutar skrämma folk så blir allt bra är inte seriöst. Problemet är för allvarligt för att sticka huvudet i sanden och hoppas att det försvinner. Nu är det dags för Ansvar för Halmstad, att ta ansvar.

Ann-Charlott Mankell

gruppledare Hjärta för Halmstad

ANNONS