”Den som ansluter ett vindkraftverk till elnätet ska själva stå för den kostnaden.”
”Den som ansluter ett vindkraftverk till elnätet ska själva stå för den kostnaden.” Bild: Johan Nilsson/TT

Aningslöst att lägga alla ägg i vindkraftskorgen

Vindkraften ska få existera i Sverige, under förbehållet att det sker på marknadsmässiga grunder och att etableringen ska vara starkt förankrad hos lokalbefolkningen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vindkraften har byggts ut rekordsnabbt i Finland. Men nu säger Fingrid, Finlands stamnätsbolag, stopp. Inga nya vindkraftsprojekt kommer att få tillstånd att koppla in sig i det västfinländska elnätet förrän tidigast 2027–2028. Detta görs för att inte riskera att elsystemet havererar. Beslutet är en påminnelse om att elsystemet inte bara handlar om energi och effekt, utan också om driftsäkerhet.

Vindkraften har under de senaste två decennierna byggts ut kraftigt i Sverige, vilket under merparten av tiden har skett med subventioner från både skattebetalarna och elkonsumenterna. Utbyggnaden av väderberoende kraftproduktion leder till att det behövs så kallad balanskraft, vilket innebär att när den vindkraften inte levererar måste kraften säkerställas någon annanstans ifrån. Vilket resulterar i att miljön blir lidande när oljekraftverket i Karlshamn tvingas elda olja för att säkerställa att man inte, på grund av effektbrist, tvingas koppla bort elen för hushåll och industri i södra Sverige.

ANNONS

Till skillnad från hur elsystemet såg ut tidigare är läget annorlunda efter den tidigare regeringens ensidiga fokus på väderberoende energiproduktion och där man stängde ned funktionsdugliga och lönsamma kärnkraftsreaktorer med en kapitalförstöring omfattande hundratals miljarder. Nedläggningspolitiken har bland annat lett till volatilt och tidvis mycket högt elpris, särskilt i södra Sverige.

Det är självklart glädjande att Sverigedemokraterna och regeringen nu lägger om inriktningen av energipolitiken och bland annat ersätter det energipolitiska målet om ett helt väderberoende mål till ett helt fossilfritt mål och därigenom betonar behovet av ny kärnkraft. Vår utgångspunkt är att energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning, för såväl hushåll som näringsliv. Då är det uteslutet att aningslöst lägga alla ägg i vindkraftskorgen utan att beakta konsekvenserna för elsystemet som helhet.

Vi har inom ramen för Tidöavtalet stoppat subventionerna av vindkraften. Genom den uppgörelsen har vi alltså sparat enorma summor för elkonsumenterna som under Socialdemokraterna annars hade fått bekosta anslutningsavgifterna. Den som ansluter ett vindkraftverk till elnätet ska själva stå för den kostnaden. Det gäller även underhållet. Vi accepterar inte en situation där vi om tjugo år har 80 rostiga vindkraftsvrak i havet utanför Falkenberg, det är helt uteslutet.

Vindkraften ska få existera i Sverige, under förbehållet att det sker på marknadsmässiga grunder och att etableringen ska vara starkt förankrad hos lokalbefolkningen – särskilt när det gäller vindkraftverk på land. När det gäller den havsbaserade vindkraften så är det ett beslut som formellt ägs av regeringen. Vi förväntar oss att de tar sitt ansvar och nekar vindkraftsprojekt som inte går i samklang med de lokalinvånare som för alltid får havsutsikten förändrad. Viktigare än så är dock att regeringens naiva inställning till vindkraften inte på något sätt står i vägen för viktigare och stabilare elproduktion.

ANNONS

Tobias Andersson (SD)

ordförande i näringsutskottet

Jessica Stegrud (SD)

riksdagsledamot i näringsutskottet

ANNONS