”Vi riktar en stenhård uppmaning till er män i samhället som utsätter kvinnor för våld eller tvång, sluta med det och sök hjälp.”
”Vi riktar en stenhård uppmaning till er män i samhället som utsätter kvinnor för våld eller tvång, sluta med det och sök hjälp.” Bild: Anders Wiklund/TT

Allvarligt samhällsproblem som måste förändras nu

Att motverka våld i nära relationer är allas ansvar, varje dag och varje kväll! Det skriver ledande företrädare från länsstyrelsen, regionen och kommunerna i Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Män utsätts i regel för våld i det offentliga rummet av någon okänd, medan kvinnor oftast antastas inom hemmets väggar av sin man eller före detta. Våld i nära relationer måste motverkas. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och något som måste förändras nu.

Enligt statistik, från Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån, sjukskrivs drygt en person i timmen till följd av just våld i nära relationer.

Psykisk misshandel, som är den osynliga delen av våldet, finns alltid med i bilden när det handlar om våld i nära relationer och ibland använder våldsutövaren även fysiskt och ofta sexualiserat våld. Gemensamt för allt våld är att någon form av hot alltid är närvarande.

ANNONS

Forskning visar att den som kontinuerligt utsätts för psykisk misshandel såsom nedvärdering, hot och kontroll successivt blir oförmögen att ta sig ur den destruktiva situationen.

Ändå är det fortfarande fler som ställer frågan: ”Varför lämnar hon inte honom?”, i stället för: ”Varför slår han?”. Genom att ifrågasätta kvinnan och lägga ansvaret på henne skuldbelägger vi den som utsätts för våld och rättfärdigar den som utför det. Det är många som känner en eller flera kvinnor som fallit offer för kvinnomisshandel, men nästan ingen verkar känna en man som misshandlar.

Våld i nära relationer är brottsligt och ett hot mot människors fysiska och psykiska hälsa och skadar dessutom allvarligt de barn som får bevittna det. Forskning visar att ungefär två barn i varje klass lever i familjer där mamman utsätts för våld av pappan eller styvpappan.

Att motarbeta och förebygga detta utbredda problem i vårt samhälle är därför allas ansvar.

Allt fler måste motverka osunda maskulinitetsnormer för att bekämpa våld och förtryck mot kvinnor och barn. Detta gäller inte minst på våra arbetsplatser. Allt fler yrkesgrupper behöver ställa frågor om förekomst av hot och våld.

Vi behöver lyssna på dem som blivit utsatta och dessutom öka kunskapen hos yrkesgrupperna. Därför är det avgörande att ledningen på varje arbetsplats upprättar rutiner för arbetet med våldsutsatta.

ANNONS

Vi måste komma ihåg att det för ett våldsoffer är en lång och svår process att ta sig igenom. Omgivningens stöd kan vara det som krävs för att en person ska våga ta steget och lämna sin partner.

Vi riktar en stenhård uppmaning till er män i samhället som utsätter kvinnor för våld eller tvång, sluta med det och sök hjälp. Till er alla hyggliga och trevliga män som inte utsätter kvinnor för våld eller tvång, sök mer kunskap, våga tala om det och visa att ni tar avstånd från våld i nära relationer.

Att motverka våld i nära relationer är allas ansvar, varje dag och varje kväll!

Jörgen Peters

länsråd

Jörgen Preuss

regiondirektör

Malin Aronsson

kommundirektör, Kungsbacka

Carl Bartler

kommundirektör, Varberg

Lars Fröding

kommundirektör, Falkenberg

Mattias Rossköld

kommundirektör, Halmstad

Emma Gröndahl

kommundirektör, Hylte

Anders Einarsson

kommundirektör, Laholm

ANNONS