”Vi tycker att valfriheten ska handla om vilka aktiviteter man erbjuds, vilka maträtter man kan välja och var någonstans man kan bo i kommunen. Det är den valfrihet vi socialdemokrater erbjuder.”
”Vi tycker att valfriheten ska handla om vilka aktiviteter man erbjuds, vilka maträtter man kan välja och var någonstans man kan bo i kommunen. Det är den valfrihet vi socialdemokrater erbjuder.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Allt offras på den påstådda valfrihetens altare

Ska fler välja att arbeta i omsorgen så krävs en rejäl uppvärdering av undersköterskeyrket – i Halmstad likväl som i Sverige. Det skriver socialdemokraterna Stefan Pålsson och Urszula Hansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Allt fler blir allt äldre. Att få leva längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också höga krav på vår välfärd. I dag är vi inte där vi borde vara.

Vi socialdemokrater vill ha en högre kvalitet i äldreomsorgen, förbättra personalens arbetsvillkor och stärka arbetet med att motverka äldres ensamhet. Ska denna ambitionshöjning bli möjlig måste vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och aktiebolagens vinstuttag av resurser från äldreomsorgen måste stoppas.

Det är bedrövligt att äldre känner sig ensamma. Ingen förtjänar att tillbringa sin ålderdom i ensamhet. För att bryta denna utveckling vill vi stärka samarbetet med den idéburna sektorn. Vi vet att många äldre vittnar om ett stort intresse för att delta på evenemang och aktiviteter, exempelvis matlag, konserter, träning och studiecirklar. Den typen av aktiviteter motverkar ensamhet och bidrar till äldres psykiska och fysiska välmående. Vi vill skapa möjligheter till sammanhang och gemenskap, i livets alla stadier.

ANNONS

Med fler äldre som ska tas omhand krävs också mer personal. Ska fler välja att arbeta i omsorgen så krävs en rejäl uppvärdering av undersköterskeyrket – i Halmstad likväl som i Sverige. Vi vill se en anställningsgaranti och att körkort erbjuds de som studerar till omsorgsyrken på gymnasiet, vi vill minska besparingar och framförallt säkerställa en trygg arbetsmiljö, givetvis med en sund schemaläggning.

För oss är det självklart att normen på svensk arbetsmarknad ska vara att man arbetar heltid. Det ger bättre lön, möjligheter att ta lån till bostadsköp och bättre pension. Det frigör och skapar självständiga individer. Men vi ser samtidigt att delar av själva införandet av heltidsarbete som norm och den nya schemaläggningen behöver ändras. Vi kommer att se över bemanningshandboken och schemaläggningen omgående om vi vinner valet.

Ska vi kunna tackla utmaningar kring äldres ensamhet, förbättra schemaläggning och anställa mer personal, så kommer det att kosta pengar. Det är för oss socialdemokrater oacceptabelt att skattemedel går till enorma vinstuttag av privata äldreboenden. Det sker på bekostnad av kvalitet i omsorgen, på maten, och personalens villkor.

Allt offras på den påstådda valfrihetens altare. Ändå finns det ingen ökad valfrihet att tala om. Att få välja om man ska bo hos Vardaga, Norlandia eller Attendo aktiebolag, är inget vi tror äldre värdesätter. Vi tycker att valfriheten ska handla om vilka aktiviteter man erbjuds, vilka maträtter man kan välja och var någonstans man kan bo i kommunen. Det är den valfrihet vi socialdemokrater erbjuder.

ANNONS

Vi tänker aldrig luta oss tillbaka och låta vanskötsel och rofferi fortskrida. Vi ska kämpa outtröttligt för äldres självklara rätt till en värdig omsorg och rätt att delta i samhället på lika villkor. Äldreomsorgen ska inte vara till för aktieägarna, utan de äldre. Är det någonstans våra gemensamma resurser ska gå så är det till de äldre och den hårt arbetande personalen.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd

Urszula Hansson (S)

kommunrådskandidat

ANNONS