Sverige kan och ska vara ledande i elektrifiering av alla typer av fordon.
Sverige kan och ska vara ledande i elektrifiering av alla typer av fordon. Bild: Henrik Montgomery/TT

Alla ska kunna vara med i omställningen

Miljöpartiets mål är en inkluderande omställning till en fossilfri ekonomi. Det skriver två företrädare för partiet och som presenterar satsningar på den gröna omställningen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Tiden och platsen för omställningen är här och det är nu. På alla håll ställer Sverige om. Den gröna omställningen sker inte av sig självt utan är resultat av politisk handlingskraft.

Nu tar vi nästa steg och banar vägen för fler att vara med.

Det ska vara lätt att resa klimatsmart. När vi ökar nattågstrafiken både inom Sverige och till Europa skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna göra just det. Genom investeringar i laddinfrastruktur i hela Sverige bereder vi vägen för en bred elektrifiering.

Vi kompletterar klimatklivet med att bygga nya laddstolpar på vita fläckar längs viktiga vägar i hela landet. I Halland finns det nu över 300 publika laddstolpar för elfordon, men det behövs fler.

ANNONS

Tillgången till biogas till fordon förstärks.

Genom klimatklivet ges fler möjlighet att delta i omställningen. Företag, kommuner och regioner kan söka bidrag för att genomföra åtgärder som minskar utsläppen och gör så att fler ges förutsättningar att göra rätt. Det fantastiska är att så många vill göra sin del av omställningen att vi behöver höja anslagen så att de räcker till fler goda initiativ.

Hittills har 86 projekt i Halland beviljats 155 miljoner kronor i bidrag från klimatklivet.

Företagen och industrin är och vill vara en viktig del av klimatarbetet, men de behöver ges rätt förutsättningar för att kunna ställa om. Under förra mandatperioden initierade Miljöpartiet industriklivet som går in med pengar för att processindustrin och stålindustrin ska kunna göra gröna investeringar för framtiden och drastiskt minska sina utsläpp.

Sverige kan och ska vara ledande i elektrifiering av alla typer av fordon. Samarbete mellan stat och näringsliv är avgörande och därför säkrar vi finansieringen till ett utvecklingscenter för elektromobilitet. Klimatpremien för elbussar utvidgas till att också täcka arbetsmaskiner, till exempel i jordbruket. I Halland kommer 16 elbussar i trafik under 2020.

Miljöpartiets mål är en inkluderande omställning till en fossilfri ekonomi. En stor omställning av samhället måste inkludera alla delar av Sverige och alla människor som bor här.

ANNONS

Karolina Skog (MP)

riksdagsledamot

ekonomisk-politisk talesperson

Svein Henriksen (MP)

gruppledare Region Halland

ANNONS