”Att cykla både som rekreation och för att ta sig till och från arbete är en trend som håller i sig.”
”Att cykla både som rekreation och för att ta sig till och från arbete är en trend som håller i sig.” Bild: Jan Olav Nesvold

Alla ska kunna transportera sig effektivt och hållbart

Centerpartiet anser att det är utsläppen vi skall jaga, inte bilarna, och i takt med tiden så utvecklas fler och fler miljövänliga bilar som allt fler har möjlighet att införskaffa. Det skriver politikerna i Centerpartiets arbetsgrupp för transportplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

När en ny transportplan tas fram är det angeläget att planen visar på lösningar för att alla i hela kommunen kan transportera sig snabbt och effektivt, men också hållbart, utifrån sina egna förutsättningar. Centerpartiet tar sin utgångspunkt i medborgarnas behov och värnar möjligheten till nära transportslag.

De yteffektiva transportslagen såsom gång, cykel och kollektivtrafik är de som lyfts fram som de framtida sätten att ta sig runt i staden, både för rekreation och för att ta sig till och från arbete samt fritidsaktiviteter.

Vi håller med om att det är här det skall investeras innovativt och hållbart, men för att människors vardag skall fungera optimalt behöver planen även visa på en flexibilitet och ha ett lösningsfokus för alla transportslag.

ANNONS

Den senaste resvaneundersökningen visar på att bilen är det klart dominerande transportslaget i kommunen, oavsett reslängd. För att kunna göra en förflyttning mellan de olika transportslagen behöver vi utveckla möjligheterna att ta sig fram minst lika effektivt med till exempel kollektivtrafik eller andra moderna fordon.

Vi ser gärna att särskilda filer för exempelvis bussar utvecklas, men inte på bekostnad av möjligheten att ta sig fram med bil. I vissa lägen kommer bil vara det enda alternativet för en fungerande familjevardag.

Centerpartiet anser att det är utsläppen vi skall jaga, inte bilarna, och i takt med tiden så utvecklas fler och fler miljövänliga bilar som allt fler har möjlighet att införskaffa. Därför tycker vi det är viktigt att vi stakar ut en väg för att kunna förflytta sig på det sätt som gör att vardagen fungerar för alla.

Att cykla både som rekreation och för att ta sig till och från arbete är en trend som håller i sig.

Centerpartiet ser mycket positivt på denna trend och vi behöver lägga mer resurser på infrastrukturen kring cykling, inte minst belysning längs cykelvägarna mot tätorterna, bland annat Trönninge, Holm och Gullbrandstorp, där cykelpendlingen ökar mycket.

Nya bostadsområden är nödvändigt, men det för med sig mer transporter av både personer och tjänster. Redan i dag ser vi att det finns flaskhalsar i vår infrastruktur för transport, bland annat längs Nya Tylösandsvägen, framför allt i rusningstrafik. De utmaningar vi ser här, både i dag och i framtiden, behöver ses över med lösningsfokuserad blick så att vi inte bygger in nya problem.

ANNONS

För oss är det en självklarhet att hela kommunen skall kunna utvecklas och leva. Strategiska dokument som Transportplanen ska utgöra ett stöd och en möjliggörare för detta.

Håkan Björklund

Rebecca Bjällsjö

Sofie Karlsson

Torbjörn Johansson

Lars-Roland Svensson

Centerpartiets arbetsgrupp för transportplan

ANNONS