”En fastighetsägare med ett enskilt avlopp som inte är kopplat till det kommunala avloppssystemet har ett egenansvar att sköta sin anläggning så att den inte blir till ett problem för människors hälsa och miljö.”
”En fastighetsägare med ett enskilt avlopp som inte är kopplat till det kommunala avloppssystemet har ett egenansvar att sköta sin anläggning så att den inte blir till ett problem för människors hälsa och miljö.” Bild: Björn Lindgren/TT

Åldershänsyn bör tas vid tillsyn av enskilda avlopp

Att som pensionär drabbas av ultimativa krav på åtgärder som når femsiffriga belopp är många gånger liktydigt med att tvingas sälja sitt hem. Det skriver två företrädare från Villaägarnas Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Ta hänsyn till ålder och ekonomiska förutsättningar vid miljötillsynen av enskilda avlopp. När miljötillsyn går fram för hårt, vägs inte kostnad mot nytta med följden att hushåll tvingas till dyra åtgärder, i värsta fall till flytt och försäljning.

De miljöavvägningar som görs i tillsynen av enskilda avlopp bör leda till råd och förslag, men bör endast undantagsvis mynna ut i ultimativa viteskrav.

En fastighetsägare med ett enskilt avlopp som inte är kopplat till det kommunala avloppssystemet har ett egenansvar att sköta sin anläggning så att den inte blir till ett problem för människors hälsa och miljö. En anläggning som inte sköts kan bli ett problem med dålig lukt och hälsovådliga effekter. Det är därför viktigt att sköta sin anläggning. Kommuner har en angelägen uppgift att vara ett stöd i arbetet och kunna ge råd för hur anläggningen sköts.

ANNONS

Det tillsynsarbete som görs i Laholm där 250 avlopp har underkänts och lagts med förbud följer säkert regelverk, men det finns också utrymme inom regelverket där rimlighet gärna får vara en ledstjärna. Tillsynen måste vara proportionell och ha som utgångspunkt att kostnader för utredning och åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö – vägs mot åstadkommen nytta. Att som pensionär drabbas av ultimativa krav på åtgärder som når femsiffriga belopp är många gånger liktydigt med att tvingas sälja sitt hem.

I en överväldigande del av landet har vi i dag oligotrofa vatten – vatten som är näringsfattiga och därför inte mår bra. Vilka vatten i Halmstad och Laholm lider av obalanser näringsmässigt, vilka vatten i våra kommuner har ett omvänt problem och lider brist på fosfor? För vatten där näringsmängden är för stor behöver man inte bli överraskad över att finna en stor angränsande djurbesättning eller ännu vanligare – en kommunal avloppsanläggning som breddar regelbundet. Ett enskilt avlopp har däremot svårare att göra en negativ skillnad.

I bedömningen av enskilda avlopp bör också läggas ett historiskt perspektiv. För 150 år sedan bodde de flesta i befolkningen på landsbygden. I skogar där endast gamla stenmurar står kvar stod förr hela gårdar där familjer med stora barnaskaror och fän i mängder trängdes i stugor med betydligt sämre avloppsförutsättningar än i dag. Dagens hushåll har enligt SCB ett genomsnitt av 2,2 personer.

ANNONS

Det finns stor anledning låta en socioekonomisk hänsyn vägas in i bedömningen av enskilda avlopp. I Finland stärks den proportionerliga hänsynen genom att fastighetsinnehavarens ålder beaktas. Ett exempel på en hänsyn som även borde finnas med här i Sverige.

Torsten Nilsson

Villaägarföreningen i Södra Halland

Jonathan Lindgren

samhällspolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund

ANNONS