”Vad gäller järnvägarna norrut från Malmö är det framför allt Södra stambanan – som mellan Malmö och Mjölby är det viktigaste stråket för godstrafik mellan kontinenten och Sverige – som är underdimensionerad.”
”Vad gäller järnvägarna norrut från Malmö är det framför allt Södra stambanan – som mellan Malmö och Mjölby är det viktigaste stråket för godstrafik mellan kontinenten och Sverige – som är underdimensionerad.” Bild: Johan Nilsson/TT

Södra stambanan är underdimensionerad

Danmark har undvikit att ha med en eventuell förbindelse mellan Helsingborg–Helsingör i planerna för den utbyggda gränsöverskridande trafiken och vill i stället styra det ökade flödet över den befintliga Öresundsbron. Det skriver Anders Nilsson i en kommentar till ledaren ”Fehmarn Bält-tunneln ökar trycket på Öresundsregionen”, 30/8.

ANNONS
|

Som Kent Nilssons ledare mycket riktigt framhåller kommer Fehmarn Bält-förbindelsens färdigställande 2029 att ställa en rad nya krav på infrastrukturen i södra Sverige. I Danmark har man däremot redan kommit långt med upprustningen av nya järnvägar från Köpenhamn mot väster och söder men också mot Öresundsbron och Sverige.

Den danska motsvarigheten till Trafikverket har däremot undvikit att ha med en eventuell förbindelse mellan Helsingborg–Helsingör i planerna för den utbyggda gränsöverskridande trafiken. Danmark vill styra det ökade flödet över den befintliga Öresundsbron och söder om Köpenhamn, och med de förstärkningar som gjorts på den danska sidan finns det från 2029 relativt god kapacitet för järnvägstransporter från Köpenhamn mot sydvästra Danmark och västra Tyskland.

ANNONS

Den avgörande frågan för oss är då hur det ser ut på den svenska sidan. Det är naturligtvis lite olika, men om man följer järnvägen från det den kommer till Sverige är det tydligt att det blir kapacitetsbrist redan vid Malmö C och Malmö godsbangård.

Vad gäller järnvägarna norrut från Malmö är det framför allt Södra stambanan – som mellan Malmö och Mjölby är det viktigaste stråket för godstrafik mellan kontinenten och Sverige – som är underdimensionerad. Sträckan mellan Malmö och Lund håller på att förstärkas med ännu ett dubbelspår, något som gör att trafiken från Malmö över Lund mot Halland och Göteborg är väl dimensionerad vad gäller persontrafik framöver – med undantag för enkelspåret norr om Helsingborg. (Godstrafiken går där delvis andra vägar upp till Ängelholm och Halmstad.)

Från Lund upp mot Hässleholm är det dock redan brist på spårkapacitet. Och i och med att den nuvarande regeringen har avbrutit den planerade fyrspårsutbyggnaden mellan Lund och Hässleholm för en ny utredning så är frågan vad den ökade mängden godståg mellan Mellansverige och Tyskland ska passera. Kanske försöker man hitta en alternativ lösning genom Skåne, kanske kalkylerar man med att flytta över den nuvarande och planerade långväga persontrafiken på järnväg mellan Stockholm–Skåne/Köpenhamn/Hamburg till flyg.

ANNONS

Infrastrukturministern har betonat att det är godstrafik och pendling som är järnvägens prioriterade område. Och KD-ledaren Ebba Busch verkar mån om att visa upp att hon flyger även till inrikesdestinationer dit det finns snabba och goda järnvägsförbindelser.

Projektet med en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör handlar i och för sig om pendling, vilket ligger i linje med regeringens intentioner. Men viljan att finansiera ett sådant gränsöverskridande projekt är i nuläget mycket låg prioritet utanför nordvästra Skåne och delar av norra Själland. Och vad skulle Region Halland kunna tillföra när man efter mer än femton år ännu inte lyckats få till stånd en fungerande pendlingstrafik på den befintliga banan mellan Halmstad och Hässleholm – trots att både Region Skåne och Region Kronoberg driver på.

Anders Nilsson

Tankesmedjan Kompassen

ANNONS