"Om rapporten bygger på en sammanblandning av två lagstiftningar så spelar det faktiskt ingen roll hur tidigare leveranser har sett ut.”
"Om rapporten bygger på en sammanblandning av två lagstiftningar så spelar det faktiskt ingen roll hur tidigare leveranser har sett ut.” Bild: White arkitekter

"Rapporten hemlighålls alltså inte”

Beslutsfattandet i kommunen måste faktiskt klara av att hantera mer komplexa sammanhang än vad som kan rapporteras i lokalmedia, där det ofta tyvärr saknas utrymme att belysa alla aspekter av en fråga. Det skriver Jonas Bergman i ett Brev till ledarsidan. Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

ANNONS
|

Att en tidning gör en nyhet av att vi ifrågasätter kvaliteten i en rapport från en konsult som vi har gett höga betyg till i samband med upphandlingen har jag förståelse för. Däremot har jag betydligt mindre förståelse för att politiker med ansvar för beslutsfattande använder detta som ett argument i en debatt.

Om rapporten bygger på en sammanblandning av två lagstiftningar så spelar det faktiskt ingen roll hur tidigare leveranser har sett ut. Våra beslut i frågan om den aktuella planen kan inte på något vis påverkas av sådan historik, utan besluten måste självklart bygga på underlaget i det aktuella ärendet.

ANNONS

Beslutsfattandet i kommunen måste faktiskt klara av att hantera mer komplexa sammanhang än vad som kan rapporteras i lokalmedia, där det ofta tyvärr saknas utrymme att belysa alla aspekter av en fråga. Det utrymmet saknas däremot inte i de politiska forumen.

Den aktuella rapporten, tillsammans med allt annat underlag, kommer i vanlig ordning finnas tillgänglig för alla att ta del av när planen är klar. Den hemlighålls alltså inte, utan är helt enkelt inte allmän handling ännu.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande

Svar:

Jonas Bergman säger att en dålig konsultrapport är en dålig konsultrapport. Svaret på det kan bara bli att en hemlig rapport är en hemlig rapport, och en sådan kan man varken belysa eller ta ställning till.

Ändå är det just den aktuella rapportens slutsatser som har fått stora politiska konsekvenser, och har lett till att folkomröstning flyttas fram till det ordinarie valet.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS