”På en större skola är barnen på samma skola från morgon till kväll. Åker inte iväg på idrott och slöjd under dagen.”
”På en större skola är barnen på samma skola från morgon till kväll. Åker inte iväg på idrott och slöjd under dagen.” Bild: Henrik Williamsson

Fördelar med F–6-skolor framför små F–3-skolor

Man är på samma skola från F-klass till klass 6. Man behöver inte byta skola mellan årskurs 3 och årskurs 4. Det skriver Bo Tengqvist (S) i ett brev till ledarsidan där han lyfter fram fördelarna med F–6-skolor med anledning av förslaget att lägga ner två byskolor i Laholms kommun.

ANNONS
|

Följande erfarenheter har jag gjort efter arbete i skolans värld sedan 1970: En F–6-skola skapar bättre förutsättningar för barnen genom att:

• Man är på samma skola från F-klass till klass 6. Man behöver inte byta skola mellan årskurs 3 och årskurs 4!

• Övergången från årskurs 3 till årskurs 4 är svår genom att man byter skola, ny lärare och nytt stadium – lågstadium till mellanstadium med 40 minuter längre skoldag varje dag. Övergången är mycket lättare att förbereda, om eleven är på samma skola.

• På en större skola är barnen på samma skola från morgon till kväll. Åker inte iväg på idrott och slöjd under dagen.

ANNONS

• Skolan är inte så sårbar vid frånvaro som sjukdom och annat. Fler som kan gå in och täcka upp.

• Lättare att få behörig personal på en större enhet. Fler arbetskamrater.

• Tillgång till ”specialister” ökar såsom specialpedagog och speciallärare, elevhälsan, rektor och biträdande rektor. Särskilt viktigt för elever med resursbehov!

• Dyrare att driva en mindre skola och det är lättare att få bra ekonomi på en större enhet! Skolan bör ha fler än 100 elever!

• På en F–6-skola kan syskon gå på samma skola, vilket ger ökad trygghet för barnen.

• Större förutsättningar för alla att hitta en kompis i en större skola. Enormt viktigt!

• En större skola har ofta en större gymnastiksal, vilket är utmärkt för barnen och deras rörelsebehov.

Samarbete är A och O! Möjligheterna ökar på en större skola med fler lärare.

• Fler lärare ökar möjligheterna att lära av varandra och stötta varandra. Kollegialt lärande!

Slutligen mitt ideal: F–6-skola och fritidshem skall vara nära en förskola!

Bo Tengqvist (S)

vice ordförande i utbildningsnämnden

Skummeslövsstrand

ANNONS