Realgymnasiets lokaler i centrala Halmstad.
Realgymnasiets lokaler i centrala Halmstad. Bild: Roger Larsson

”Det viktiga för våra elever är tillgången till bra stall och hästar”

Vi som ansvarar för Realgymnasiet i Halmstad är stolta över vår skola och de livschanser som vi är med och skapar för våra elever. Det skriver Malin Bergland, vd Lärande i Sverige, i en replik på Mattias Karlsson ledare ”När friskoleägarna cashar in får eleverna sämre utbildning”. Den politiske redaktören svarar.

ANNONS
|

Sedan 2020 har Realgymnasiet i Halmstad ett gymnasieprogram med inriktning mot hästhållning. I juni 2023 gick vår första kull studenter ut där 92 procent fick gymnasieexamen. Skolan håller hög kvalitet och är attraktiv, denna termin har vi tagit emot 43 nya elever inom Naturbruksprogrammet.

Med förvåning konstaterar vi därför att HP:s politiske redaktör Mattias Karlsson anser att vår skola i Halmstad inte är värdig det svenska skolsystemet eftersom vi enligt honom är ”en hästskola utan hästar”.

Mattias Karlsson har naturligtvis fel. Våra elever har tillgång till fler hästar än vad som erbjuds på de flesta av landets övriga hästutbildningar. Men i stället för att äga hästar, stall och hagar så samarbetar vi med lokala ridhus och ridklubbar på de orter där vi är verksamma. Det har vi framgångsrikt gjort i 16 år, idag på 23 orter i Sverige där vi har denna utbildning. Många av våra elever har fått jobb som de drömt om efter sin examen, exempelvis fanns flera tidigare Realelever med i teamet runt det svenska lag som tog EM-guld i hoppning för ett par veckor sedan.

ANNONS

I Halmstad har våra elever tillgång till 54 hästar genom Halmstads Fältrittklubb och Falkenbergsortens Ryttarförening och där tillbringar de en stor del av sin tid under utbildningen. Där får de tillgång till toppanläggningar, ridhus, hagar och kvalificerade hästar. Dessutom kan vi förutom våra egna lärare erbjuda ridlärare och instruktörer från de ridskolor som används. Många av ridlärarna i utbildningen är hippologer, välutbildade och med pedagogisk utbildning för sin yrkesutövning.

Samarbetet med de lokala ridklubbarna gör alltså att eleverna redan under utbildningen får erfarenhet av den verklighet och de utmaningar som möter dem i yrkeslivet. Att samarbetet dessutom är till nytta för den lokala hästsporten i Halmstad ser vi som extra positivt.

Vi som ansvarar för Realgymnasiet i Halmstad är kort sagt stolta över vår skola och de livschanser som vi är med och skapar för våra elever. Det är för oss långt viktigare än att försöka övertyga Mattias Karlsson om att det viktiga för våra elever är tillgången till bra stall och hästar, inte vem som äger dem.

Malin Bergland

vd Lärande i Sverige

Svar:

Follow the money – följ pengarna. Det är en bra princip att följa för en granskande journalist.

I Trollhättan driver Realgymnasiet en naturbruksutbildning med inriktning på hästar. Följer man Skolverkets rikslista för den utbildningen så är ersättningen 226 000 kronor per elev och år, pengar som bland annat ska täcka in hästar, stall och mark.

ANNONS

Men Trollhättans kommun ansåg att det var för mycket pengar, och startade en egen utbildning med ett liknande upplägg som Realgymnasiet, det vill säga att man hyrde in sig på lokala ridklubbar. Eftersom kommunen kunde driva utbildningen till en lägre kostnad på mellan 80 000 och 90 000 kronor per elev och år kunde kommunen också sänka ersättningen till Realgymnasiet. Den minskade ersättningen gillades inte av Realgymnasiet, som överklagade kommunens beslut, en process som Trollhättan vann.

Detta visar med allt tydlighet att det blir pengar över för den som driver Realgymnasiet.

Pengar som ”blir över” i en friskolekoncern kommer inte eleverna till del. Och i fallet med Realgymnasiet kan man fundera över vart pengarna tar vägen. Följer man pengarna ser man att Realgymnasiet i Halmstad ingår i Lärande i Sverige AB, som i sin tur är en del av Lärandegruppen i Sverige AB, som i sin tur ägs av Lärande förvaltning i Sverige AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Jan Vikström. Pengar som inte går till elevernas utbildning hamnar alltså i denna koncernkarusell. Vart pengarna egentligen tar vägen kan nog bara ägaren till allt svara på. En sak i är i alla fall säker, det finns ett stort värde i själva koncernen som Jan Vikström äger.

ANNONS

Till sist något om skolkvalitet. Enligt skollagen ska ”barn och elever ges stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt”. Jag kan inte se att Realgymnasiet med inhyrda hästar kan leverera en utbildning enligt skollagens mål om att elever ska utvecklas så långt som möjligt när en del av skolpengen inte kommer eleverna till del. Så är det bara.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS