Många banker lägger ned små kontor och centraliserar sina verksamheter till större städer.
Många banker lägger ned små kontor och centraliserar sina verksamheter till större städer. Bild: Ulf Blomgren

Bankkontoren är viktiga för landsbygdens utveckling

När bankerna stänger sina kontor i landsbygder går kunskapen om lokala förhållanden förlorad och med den förmågan att värdera lokala affärsmöjligheter. Rapporten "Kapital i hela landet" visar på en dramatisk trend med kontorsnedläggningar. Riksorganisationen Hela Sverige uppmanar därför bankerna att tänka om, att se affärsmöjligheterna och fortsätta finansiera lokal utveckling.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Sedan 90-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit, och de bankanställda finns nu i regionala centralorter och i centrala Stockholm i stället för runt om i Västra Götaland. Storstädernas andel av bankkontoren har ökat, främst på landsbygdskommunernas bekostnad. I dag saknar 10 procent av alla kommuner bankkontor. I Västra Götaland saknar Lilla Edet, Töreboda, Karlsborg och Gullspång helt bankkontor.

Terese Bengard
Terese Bengard Bild: Snezana Vucetic Bohm

Utvecklingen går snabbt och åt fel håll. Bara sedan 2015 har ett av tre bankkontor i Sverige stängts, antalet har minskat från 1 644 till 1 048 kontor idag. Under 2021 har Handelsbanken aviserat nedläggning av ytterligare 180 kontor. Snart kommer ännu fler kommuner helt sakna bankkontor.

ANNONS

Att banknedläggning är negativ för landsbygderna är väl känt. Trots att storbankerna framhåller digitaliseringens möjligheter, är tillgången till snabbt internet dålig i många av de kommuner som saknar bankkontor, vilket försvårar för kunderna. Bankerna har också en central roll vid utlåning och krediter till företag som gynnar samhället. När kontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och att värdera affären.

Den kommun där ett bankkontor har störst upptagningsområde, i Jokkmokk, ska bankens lokalkännedom omfatta 17 000 kvadratkilometer. I Stockholms kommun täcker de 140 bankkontoren i snitt 1,3 kvadratkilometer.

Konsekvensen blir att företagare i landsbygder har svårare att få lån, får högre ränta och sämre villkor eftersom banken saknar kunskap om hur affärsidéer står sig på den lokala marknaden. Resultatet blir att bankerna går miste om affärsmöjligheter och förlorar långsiktiga kunder.

När allt fler gör verklighet av drömmen att leva och bo utanför storstäderna och flyttströmmarna nu vänts från storstad till landsbygd måste bankerna tänka om. Hela Sveriges nya rapport "Kapital i hela landet" visar att även bankerna tjänar på att finnas både i landsbygder och i städer. Och bankerna behövs för att samhället och näringslivet ska kunna utvecklas, även i Västra Götaland.

Terese Bengard

ANNONS

verksamhetschef Hela Sverige ska Leva

Christer Johansson

Ordförande Hela Sverige ska leva Fyrbodal

Bert Olsson

Ordförande Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Hans Lundmark

Ordförande Hela Sverige ska leva Skaraborg

ANNONS