Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Delningsekonomi är en ambition både i Göteborg och i landet. Men det finns konsumenträttsliga risker när man inte längre är att betrakta som konsument. Bild: Mostphotos
Delningsekonomi är en ambition både i Göteborg och i landet. Men det finns konsumenträttsliga risker när man inte längre är att betrakta som konsument. Bild: Mostphotos

Fällorna i att dela prylar och tjänster med varandra

Dela tjänster eller prylar låter bra. Men vet du vilka rättigheter du har – och inte har – när du blir ”användare” i delningsekonomin? Här är riskerna med att hyra ut och hyra.

Digitaliseringen har möjliggjort delningsekonomi, förenklat uttryckt gemensam konsumtion. Den omfattar delat eller gemensamt ägande, att byta grejer med varandra, låna eller hyra och hyra ut privat – eller ge bort och få. Allt för att påfrestningen på planetens tillgångar ska minska.

I EU har minst tre länder en strategisk agenda för ökad cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet, och delningsekonomi är en del i det cirkulära tänkandet. I Sverige formulerade regeringen (2017) ”en cirkulär och biobaserad ekonomi” som ett strategiskt samverkansområde, där ökad nyttjandegrad av prylar är ett mål.

Fakta: Vår årskonsumtion av material

Bara för att upprätthålla vår konsumtion i Sverige är materialåtgången 13 ton per person och år. Så om din borrmaskin används av andra hushåll kan naturresurser sparas.

Annorlunda uttryckt: Om jordens biologiskt produktiva yta delas upp på antalet människor får var och en tillgång till cirka två globalhektar. Den genomsnittliga svensken använder mer än dubbelt så mycket för att upprätthålla sin konsumtion.

Om hela jordens befolkning skulle leva som vi i Sverige, skulle det innebära en konsumtionsnivå som är klart högre än vad jorden tål, det vill säga en ohållbar konsumtionsnivå. Källa: Naturvårdsverket

Alla kan vi se hur delningsekonomin ökat under senare år. Vi kan köpa middagar i någons hem och få kontakt med någon som kör en viss sträcka och åka med en bit. Det är allt från företags plattformar för delat boende och bilpooler, till ideella organisationer samt grupper där människor delar verktyg och andra prylar inom grannskapet.

Men vet du hur du ska agera för att känna dig trygg ifall det händer något med din borrmaskin, fritidsstuga eller bil? Eller om du bytt till dig en pryl som inte fungerar?

Konsumentrådgivare Louise Ek, Konsument Göteborg. Bild: Anna von Brömssen
Konsumentrådgivare Louise Ek, Konsument Göteborg. Bild: Anna von Brömssen

– Alla våra konsumenträttigheter sätts ur spel när vi inte längre är konsumenter. Det är ett stort hinder för den lilla delningsekonomin, säger konsumentrådgivare Louise Ek på Konsument Göteborg.

När du köper, hyr eller delar något med en annan privatperson eller plattform är du alltså inte alltid att betrakta konsument. Du blir då användare eller brukare med betydligt svagare ställning lagmässigt. I stället för den tvingande konsumentköplagen gäller köplagen när du köper en vara av en annan privatperson och denna kan avtalas bort.

Eller rättare sagt, skriver ni som parter ett avtal är det detta som gäller, vilket innebär att du kan påverka innehållet. Hyr, delar eller lånar du en vara av en annan privatperson eller plattform gäller köplagen inte alls och det lagliga skyddet för båda parter blir i princip obefintligt. Händer det sedan något och ni inte är överens är det domstol som gäller.

Köper du något av en annan privatperson gäller köplagen, som går att avtalas bort. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Köper du något av en annan privatperson gäller köplagen, som går att avtalas bort. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

– Samägande för att bidra till en mer hållbar framtid är en fantastisk idé, men samhället är inte uppbyggt för det än, säger Louise Ek.

Risk för skadeståndsanspråk

Förutom svagare lagstiftning för ”användare” pekar hon på vad som gäller för hemförsäkringen. När du hyr någon annans borrmaskin kan du få skadeståndsanspråk på dig och det är inte säkert att din hemförsäkring täcker skadan. I stället är det uthyraren som via sitt försäkringsbolag ska söka ersättning och då handlar det om hur mycket maskinen hyrs ut. ”Enstaka gång” är de förlösande orden och gränslinjen mellan eget bruk och uthyrningsverksamhet. Exakt vad ”enstaka gång” är finns dock inte formulerat.

– Försäkringsbolaget ska genom allriskmomentet i hemförsäkringen ersätta om borrmaskinen har använts på normalt sätt och går sönder genom en plötslig och oförutsedd händelse. Och det är upp till bolaget att bevisa att ”uthyraren” inte köpt den för eget bruk, utan för att hyra ut. Försäkringsbolaget måste ha argument för att kunna avslå ersättningen för den trasiga borrmaskinen, säger Håkan Carlsson på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Har du lämnat nyckel till tjuven? Om du hyr ut din bostad direkt till någon kan du inte räkna med att hemförsäkringen täcker stölder. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Har du lämnat nyckel till tjuven? Om du hyr ut din bostad direkt till någon kan du inte räkna med att hemförsäkringen täcker stölder. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det har blivit vanligare under senare år att man korttidsuthyr ut sin bostad. Risker med det är att bli bestulen och att något i hemmet blir förstört. Men eftersom du lämnat ut dörrnyckeln kan det aldrig räknas som stöld och täcks alltså inte av hemförsäkringen.

– Också skadegörelse på fast inredning som väggar eller golv kan vara svårt att få ersättning för från din egen försäkring. Men man kan försöka att få det genom den andra personens ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Det är lättare än att begära skadestånd via domstol, säger Håkan Carlsson.

Kan finnas uthyrningsförsäkring

Den som hyr ut via en plattform eller företag kan dock vara skyddad den vägen.

– En del bolag erbjuder uthyrningsförsäkring och då kan man få ersättning om hyresgästen stulit något, men inte för stöldbegärliga saker som smycken, säger Håkan Carlsson.

För dig som uthyrare innebär detta ett extra led mellan dig och mellanhandens försäkringsbolag. Du kan inte vända dig dit direkt, utan du anmäler till uthyrningsplattformen som sedan tar ditt krav vidare till försäkringsbolaget,

Skulle du våga hyra ut din privata bil via en pool eller grupp? Grunden är att trafikförsäkringen alltid gäller, det vill säga den täcker alla personskador, men bara sakskadorna på motpartens bil om du är vållande. Sedan tar det stopp.

Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Bild: Sofina Bilder
Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Bild: Sofina Bilder

– Hel- eller halvförsäkringen gäller inte eftersom det blir ett yrkesmässigt upplägg. Ansvarsdelen i hemförsäkringen gäller heller inte då det finns undantag i villkoren för hyrd eller lånad bil, poängterar Håkan Carlsson.

Lånar du däremot ut den tillfälligt till en vän eller liknande så gäller normalt försäkringen.

Han tipsar om att du som hyr av en annan privatperson ska vara lika om och kring dig som om du hyrt av ett företag:

– Minimera riskerna att bli beskylld för något genom att fotografera av bilen, så att du kan motbevisa eventuella krav efteråt. De flesta har ju hemförsäkring, men den gäller som sagt inte för en bil som du hyr. Viktigt att komma ihåg är att rena olyckshändelser normalt sett inte innebär skadeståndsskyldighet.

Även här finns delnings-appar som helförsäkrar, men läs alltid villkoren. Likaså om du tar en egen mikro-försäkring för enstaka uthyrning.

Fakta: Verktyg, sportutrustning, hushållsapparater

Hyra ut själv: Vad gäller när din gräsklippare går sönder när den är uthyrd? Hemförsäkringarna har som villkor att det du äger och täcks ska vara för ditt eget privata bruk. Har du ägodelar som hyrs ut mycket är de inte för ditt privata bruk och då gäller inte hemförsäkringen.

Låna ut: Går prylen sönder är huvudregeln att det omfattas av låntagarens hemförsäkring.

Hyra ut via en tjänst: Kolla avtalet. Plattformen eller motsvarande kan ha en försäkring som du är med och betalar för och som är kopplad till prylen som hyrs ut.

Hyra privat: Kolla vad som gäller om du skulle ha sönder det du hyr. Det kan vara antingen din hemförsäkring eller ”uthyrarens”. För att din ska gälla måste hyrtjänsten ske för privat bruk och skadan bero på en plötslig och oförutsedd händelse. Uthyraren kan ha rätt till skadestånd om du varit vårdslös och då gäller inte ansvarsskyddet i din hemförsäkring, eftersom det undantar hyrda (och lånade) prylar.

Låna privat: Vid stöld gäller din hemförsäkring. Vid skador finns undantag i din hemförsäkring.

Hyra via en tjänst: Många tjänster erbjuder försäkringar, eftersom ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring gör undantag för hyrd eller lånad egendom. Med en sådan minskar risken för att du kommer att krävas på skadestånd. Du kan ändå bli ersättningsskyldig om undantag finns.

Fakta: Boende

Hyra ut själv: Hemförsäkringar är inte avsedda för det (även om det finns hemförsäkringsbolag som har tilläggsförsäkringar). Eftersom personen som hyr fått nyckel kan du inte få ersättning för stölder.

Skriv kontrakt på vad som gäller med den som hyr. Tänk då på att det är du som måste bevisa att eventuella skador inte fanns före uthyrningen.

Ta bort saker du är rädd om. Informera ändå ditt hemförsäkringsbolag (och få godkännande från värd eller förening).

Kontrollera att din hyresgäst är täckt av ansvarsförsäkring i sin egen hemförsäkring eftersom det kan gå att få ersättning från den, efter mycket vårdslöst agerande.

Om skadan orsakas av en olyckshändelse kan du komma att få ersättning från din egen villa-, fritidshus- eller bostadsrättsförsäkring.

Hyra ut via en tjänst: Kolla i avtalet om det ingår någon typ av försäkring. Skyddet kan ändå vara begränsat och företaget bestämmer om du ska få ersättning eller ej.

Hyra: När du hyr av en annan privatperson och råkar skada något i hyrbostaden kan eventuellt allriskskydd i din hemförsäkring täcka detta.

Fakta: Privat bil

Hyra ut själv: Bara trafikförsäkringen gäller. Försäkringsskyddet i halv- eller helförsäkring gäller inte om du hyr ut mot betalning. (Men om du lånar ut bilen tillfälligt gäller din försäkring i princip som om du körde själv.) Skadar hyrestagaren bilen av oaktsamhet eller vårdslöshet måste du begära skadestånd. För att få ersättning för rena olyckshändelser måste ni ha avtalat om det.

Hyra ut via en tjänst: Så kan både uthyrare och hyrestagare få ett starkare skydd. Exempelvis tjänster via appar kan erbjuda försäkringar för uthyrningstiden.

Hyra: Om du hyr av en privatperson kan du bli skadeståndsskyldig om du orsakat en skada. Förmedlas bilen via en tjänst är det viktigt att det ingår en särskild försäkring. Läs villkoren.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå