Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Jag håller med ledarskribenten om att det är viktigt med naturen och de betande djuren. Men om det också kan kombineras med att människor trivs, har roligt och förbättrar sin fysiska hälsa så kanske det också är samhällsbyggnad?" Bild: Per Boström

"Vem bestämmer vad som är samhällsbyggnad?"

Problemet är att han anklagar mig för att bryta mot lagen medvetet. En hård anklagelse. Det skriver Per Boström från Vilshärad Padel i ett genmäle på ledarsidan. Den politiske redaktören svarar.

Den 3 mars i år. En speciell dag för mig och min familj. Anledningen var ledarsidan i Hallandsposten.

Ledarskribenten konstaterade bland annat att vår padelhall är ”uppförd av någon som medvetet har brutit mot lagen” och att våra utomhusbanor saknar bygglov. Skribenten använder i princip samma argument och retorik som när han skrev om den skövlade skogen i Tylösand. Men skillnaden i praktiken är fundamental.

”Samhället ska med lag byggas. Den som medveten bryter mot lagar och regler kan i det avseendet inte vara en samhällsbyggare”, skrev ledarskribenten. Det håller jag med om.

Problemet är att han anklagar mig för att bryta mot lagen medvetet. En hård anklagelse.

För det första: Hela området i Vilshärad där vi har verksamhet är vår egen mark. Vi äger den till hundra procent. Det är vi som ser till att det inte växer igen, det är våra djur som betar, det är vi som gör så att Vilshärad har blivit internationellt uppmärksammat som destination.

Vårt arbete höjer värdet på omkringliggande fastigheter. Och det är faktiskt så att det är vi som ser till att de som bor runt oss har sin havsutsikt genom att vi håller efter vår mark och inte låter det växa igen.

När vi bestämde oss för padelinriktning i stället för golfbana satte vi oss in i de regler och lagar som Hallandspostens ledarskribent refererar till, men uppenbarligen inte har full insyn i. Det har funnits en stor osäkerhet kring huruvida det skulle behövas bygglov för padelbanor eller inte, som alltid när det kommer något nytt (padel är en ny sport i Sverige).

Initialt fanns ingen rättspraxis, men det finns det numera. Boverket i Skåne har exempelvis konstaterat att det inte behövs bygglov när bygglovsavdelningen i Båstad tog kontakt för att skapa praxis. Detta var sex år sedan. Det finns även ärenden som har prövats i tingsrätten.

Enligt en dom i Nacka tingsrätt ses varken padelbanor eller väggarna kring banorna som bygglovspliktiga. Där var parterna Örebro Tennis och Badmintonhall mot Byggnadsnämnden i Örebro kommun.

Vi tog på ett tidigt stadium kontakt med olika instanser inom Halmstads kommun för att få klarhet i vad som gällde när vi började planera vår dröm om en internationellt gångbar padelanläggning. Vi fick muntliga löften om att det inte skulle behövas bygglov, vilket ju dessutom rättspraxis vidimerar.

Och visst finns det ett väldigt dubbelt budskap i att Halmstads kommuns fastighetsavdelning hyrde både padelbanorna och padelhallen den 5 juni 2019 för en, som de uttryckte det, ”sommar fest” (ja, särskrivet).

Skattebetalarna betalade drygt 20 000 kronor för festen, varav drygt 8 000 kronor avsåg alkohol.

För ett år sedan festar alltså kommunen för skattepengar på våra padelbanor. Nu är budskapet plötsligt att jag ska riva allt. Det är svårt att vara entreprenör i en stad där kommunen inte håller sina ord och där medarbetare på beslutsfattande positioner i den kommunala strukturen slutar och nya medarbetare river upp tidigare överenskommelser.

Hallandspostens ledarskribent skriver avslutningsvis: ”ärendet är avslutat – och samhället vann.”

Men, vann samhället verkligen, tänker jag?

Vem bestämmer vad som är samhällsbyggnad? Jag håller med ledarskribenten om att det är viktigt med naturen och de betande djuren. Men om det också kan kombineras med att människor trivs, har roligt och förbättrar sin fysiska hälsa så kanske det också är samhällsbyggnad? Det tycker i alla fall jag.

Det tycker även 40 000 andra som varje år trivs hos oss på Vilshärads Padel.

Tillsammans med djuren. Tillsammans med naturen.

Per Boström

grundare Vilshärads Padel

Svar:

• Äganderätten kan bara upprätthållas om det finns ett samhälle utanför ens tomt, ett samhälle där lagar och regler gäller.

För padelhallen finns inget bygglov och länsstyrelsen medger ingen dispens från reglerna om strandskydd och skyddet för landskapsbilden.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

LÄS MER: Olagliga byggnader har ingen plats i samhällsbygget