Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Vegard Wivestad, Grøtt

Tävlingsmomentet är en hörnsten inom idrotten

Det är en vanlig missuppfattning att den nya synen på tävling inom barnidrott innebär att barn inte ska få tävla längre. Så är det inte − tvärtom är tävlingsmomentet en hörnsten inom idrotten. Målet är att utveckla formerna och åldersanpassningen av tävlingsverksamheten för att främja barnens utveckling.

Svensk idrottsrörelse ser idrotten som en långsiktig personlig utveckling där överdriven resultatmätning i låga åldrar snarare hämmar prestationsutveckling och motivation än främjar den. Och forskningen säger att vi är på rätt spår. Kan vi gå från tidig elitsatsning och specialisering till en idrott där fler är med längre, på sina egna villkor, så har vi bättre förutsättningar att konkurrera även i elitsammanhang.

Och vilka är det som har fattat beslut om en ny syn på träning och tävling?

Svensk idrottsrörelse består av 71 idrotter med förbund på olika nivåer som i förlängningen representerar föreningarna. De olika idrotterna äger sina egna frågor och fattar beslut om utformningen av sin egen tävlingsverksamhet. Hallands idrottsförbund är en stödorganisation som på olika sätt stöttar förbund och föreningar i länet.

Vi har alltså olika roller. Men idrottsrörelsen har gemensamt antagit ”Strategi 2025”, som handlar om att skapa en jämställd och inkluderande idrott, med ett stärkt ledarskap, i moderna föreningar, med en ny syn på träning och tävling.

I april går Idrottsforum av stapeln i Halland, här möts ledare från alla olika idrotter och temat är: En ny syn på träning och tävling.

Med gemensamma mötesplatser och arbete ute i länet varje dag, året runt, jobbar vi tillsammans med föreningar och förbund för skapa en förflyttning som sänker trösklar och välkomnar fler till idrotten. Vi har olika roller och vi vet att vi ibland har olika uppfattningar. Men besluten har idrottsrörelsen fattat gemensamt och utvecklingen skapar vi tillsammans.

Sandra Hidgård

distriktsidrottschef

Peter Gårdestedt

biträdande distriktsidrottschef