Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Oneschool global Nyby campus i Långaryd har fått upprepad kritik från Skolinspektionen. Bild: Lennart Hildingsson
Oneschool global Nyby campus i Långaryd har fått upprepad kritik från Skolinspektionen. Bild: Lennart Hildingsson

Mattias Karlsson: Vinstintresse och religiös indoktrinering förstör skolan

Dagens skolsystem med fritt skolval och en rörlig skolpeng bygger på en nyliberal tankefigur om att konkurrensen mellan skolorna ska leda till högre kvalitet. Men så fungerar det inte i praktiken.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Du skall icke hava en annan undervisning än den enda sanna kristna undervisningen. Så tycks det vara på friskolan Oneschool global Nyby campus i Hylte kommun.

Skolan, som ligger i Långaryd och tidigare hette Laboraskolan, har nära kopplingar till den religiösa rörelsen Plymouthbröderna, och har vid ett flertal fått kritik för att inte ha en allsidig undervisning.

Vid Skolinspektionens senaste granskning av skolan tidigare i år framgick det att grundskoleeleverna under nästan tre år inte haft sex och samlevnad på schemat. Orsaken uppgavs vara att sexualundervisningen är ett känsligt ämne. Som om det vore ett giltigt skäl.

I helgen har SVT Nyheter Halland publicerat en granskning av Oneschool global som ytterligare visar att dess undervisning är snedvriden. SVT har fått ta del av en uppförandekod för skolans anställda där det utförligt beskrivs vad lärarna ska undvika att prata om. Ämnen som skilsmässa, evolutionsteorin och hbtq-frågor hör till det som inte får tas upp.

Men det som kanske är mest allvarligt med Oneschool är att det inte tycks vara möjligt att på rätt sätt granska skolans verksamhet.

”Du kan aldrig kontrollera det som utomstående, vad som händer. När elever inte får läsa allting som de borde, då är det inte allsidigt”, svarar en anonym lärare på SVT-reporterns fråga om man inte borde lita på Skolinspektionens slutsats att undervisningen är saklig och allsidig.

Lärarens svar pekar på ett allvarligt fel med den skola som vi har i dag. De som försvarar det svenska skolsystemet menar ofta att det är mer tillsyn och granskning behövs för att rätta till de fel och brister de trots allt erkänner finns. Men det är i praktiken inte möjligt att göra en sådan granskning, särskilt inte när det finns en rad andra drivkrafter inom framför allt friskolesektorn för hur en skola ska styras. Är det religiös indoktrinering som är grunden för en skolas verksamhet så lär inte upprepade granskningar från Skolinspektionen hjälpa.

Det är precis så det är med Oneschool global i Långaryd. För varje planerad tillsyn som Skolinspektionen gör finns möjligheten att visa upp en så fin fasad som möjligt. Och skulle man få kritik får man allt som oftast generösa möjligheter att rätta till sina fel. Sådan är logiken hos Skolinspektionens verksamhet, man friar hellre än man fäller.

Skolinspektionen har till uppgift att kontrollera att skolor följer den svenska läroplanen, samt gällande lagar och regler. Som det svenska skolsystemet fungerar, där fristående skolor kan få offentlig finansiering för sin verksamhet, har Skolinspektionen därför en viktig uppgift. Tillsynen gäller givetvis också alla kommunalt drivna skolor.

Men det är en gigantisk uppgift, det går nämligen inte att fullt ut granska alla landets skolor på det sättet som Skolinspektionen borde utifrån sitt uppdrag.

I stället för att hela tiden driva på för mer granskning av skolorna behöver perspektivet ändras genom att lyfta fram skolans och lärarkårens inre drivkraft, att bilda och utbilda nästa generations samhällsmedborgare. Detta uppdrag ska i första hand styra skolans verksamhet, inte viljan till att göra vinst eller att bedriva religiös indoktrinering.

Dagens skolsystem med fritt skolval och en rörlig skolpeng bygger på en nyliberal tankefigur om att konkurrensen mellan skolorna ska leda till högre kvalitet. Men så fungerar det inte i praktiken. Särskilt tydligt märks detta hos de stora friskolekoncernerna, vars främsta drivkraft är att dela ut vinst till sina ägare. Religiösa friskolor har också en drivkraft som avviker från skolans egentliga uppdrag. Så kan det inte fortsätta.

Det går inte att förvänta sig att en nyliberal styrning av skolan kan skapa en likvärdig skola. I stället är det precis tvärtom, marknadsstyrning eller religiös indoktrinering leder till att skillnaderna mellan skolor och mellan elever ökar, år efter år.

Till alla som försvarar dagens skolsystem törs man säga: Förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Men bättre då att ta fajten, och visa hur dagens skola kan kapas av vinstintressen eller religiös indoktrinering. Det leder till en alltmer segregerad skola, och en skola som blir allt mindre likvärdig. Detta är den sanna bilden av den svenska skolan.