Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Känd passage. Slottsparkens äldreboende på ena sidan och Hemvårdsförvaltningen på den andra. Bild: Jari Välitalo
Känd passage. Slottsparkens äldreboende på ena sidan och Hemvårdsförvaltningen på den andra. Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Vem i hela världen tar ansvar för de fel som uppstått?

Utredningen om vaccinationsskandalen på Slottsparkens äldreboende är klar. Den visar på en rad missförstånd i kommunikationen mellan kommun och region. Men det som saknas i utredningen är ett ansvarsutkrävande för att förhindra att något liknande händer igen.

Det här är en ledarartikel. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Inom matematiken finns uttrycket ”vilket skulle bevisas”. Det används när man utifrån vissa premisser ska bevisa ett påstående. Genom olika matematiska steg kommer man så fram till den önskade slutsatsen och skriver sedan ”VSB”, vilket skulle bevisas.

Matematikern vet alltså på förhand vad slutsatsen ska bli, utmaningen ligger i att bevisa detta. Ibland känns det på samma sätt man när man ska utreda saker inom den offentliga sektorn, att man redan på förhand vet resultatet.

När Halmstads kommun för ett par veckor sedan beslutade att närmare utreda den så kallade vaccinationsskandalen då elva personer från hemvårdsförvaltningen, varav tre chefer, blev vaccinerade i strid mot prioriteringsordningen valde hemvårdsnämnden att ge uppdraget till myndighetschefen på hemvårdsförvaltningen. Förvaltningen skulle alltså utreda sig själv, för att uttrycka det med andra ord.

Men den kanske viktigaste förutsättningen för utredningen var de två syften som nämnden satte upp, dels att den skulle klarlägga händelseförloppet, dels att den skulle ta reda på om någon av de boende på Slottsparkens äldreboenden påverkades negativt av händelsen.

Där finns själva ramen för utredningen som nu är klar, vilket Hallandsposten har rapporterat om. När man tar del av utredningen slås man av en sak, det har begåtts en rad missförstånd mellan region och kommun, vilka i sin tur ledde fram till de felaktiga vaccinationerna.

Det som faktiskt saknas i vaccinutredningen är ett ansvarsutkrävande, troligen för att det inte ingick i uppdraget. Utredningen har alltså landat i en slutsats som på förhand var given, skulle man kunna säga, att klarlägga händelseförloppet.

Men vi tar det från början. Det var den 20 januari som äldre på Slottsparkens äldreboende skulle få sin andra dos. Vad som framkommer av utredningen är att det har varit bristfällig kommunikation mellan regionen och kommunen när det gäller antalet person- er som skulle vaccineras på boendet.

Detta första misstag skapar sedan den kedjereaktion som leder till att man drabbas av tidsnöd när man har tolv vaccindoser över. ”Situationen beskrivs som tidspressad och påfrestande”, står det i utredningen.

Det är i det här läget som enhetschefen på äldreboendet ringer till Hemvårdsförvaltningen på andra sidan Södra vägen med uppmaningen till medarbetarna att skyndsamt ta sig över gatan för att bli vaccinerade, detta trots att personalen på förvaltningen inte ingår i den prioriterade gruppen.

Men enligt utredningen så fanns det ingen tidsbrist, de blandade vaccindoserna hade en betydligt längre hållbarhet än vad som då uppfattades men denna information nådde inte fram.

Vaccinationsskandalen på Slottsparken har blivit mycket uppmärksammad, framför allt i att det var chefer som blev vaccinerade före andra prioriterade grupper.

Vad utredningen dock konstaterar så har de personer som blev vaccinerade inte gjort det med avsikt att gå före i kön, det har i stället skett i en situation där man upplevt att doserna annars skulle ha kasserats.

I stället bör man ta fasta på var felen har uppstått, och det är i relationen mellan kommun och region som de grövsta misstagen har skett. Nu i efterhand har man från regionens sida tydliggjort att det ska finnas tillgängliga reservlistor på personer inom samma prioritetsgrupp eller högre när det blir vaccindoser över.

Ett syfte med utredningen var också att ta reda på om de boende på Slottsparkens äldreboende har påverkats negativt av händelsen den 20 januari. Så är inte fallet, enligt utredningen.

Men med den här frågeställningen missar man en viktig poäng. Det är inte de boende som påverkats negativt av det inträffade utan de personer vars vaccination indirekt fick skjutas upp, för det blir ju resultatet av att man frångår prioriteringsordningen.

Sen är det ju inte lämpligt att elva personer från förvaltningen stövlar in på ett äldreboende med tanke på de restriktioner som råder.

Vaccineringen mot covid-19 har satt hela samhället på prov, framför allt för att efterfrågan på vaccin för tillfället vida överstiger tillgången. Att det uppstår fel i vaccinationerna är kanske inte så konstigt med tanke på den pressande situationen.

Ändå är det viktigt att i det här sammanhanget tydligare reda ut vem som bär ansvaret för de misstag som uppstår för att på så sätt undvika att något liknande händer igen.

Annars kan man fråga sig som Hoola Bandoola Band gjorde på sin tid: Vem i hela världen kan man lita på?