Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vad har stadsnätet för existensberättigande när fibern ligger i marken? Bild: Jari Välitalo
Vad har stadsnätet för existensberättigande när fibern ligger i marken? Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Vem finns egentligen Halmstads stadsnät till för?

Nu gäller det att verkligen gå till botten med vad som gick snett vid de omfattande nätproblemen i veckan. Därefter bör politiken ta vid, och på allvar utreda framtiden för Halmstads stadsnät AB.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Kritiken har inte varit nådig efter de mer än två dygn långa nätstörningarna som drabbade merparten av Halmstads stadsnäts 33 000 kunder i veckan. Omfattningen av nätproblemen, och att de varade så länge uppgavs vara väldigt ovanligt. Och när Halmstads stadsnät på tisdagen kallade till presskonferens fanns det överhuvudtaget ingen prognos om hur länge problemen skulle kvarstå.

Senare på tisdagskvällen kom dock vändningen och successivt kunde fler och fler nätkunder kopplas på tills i stort sett alla var uppkopplade igen. Så här i efterhand kanske många har glömt bort de nätlösa dygnen, och tillgången till mobiler gör att man trots ett nedkopplad bredband kan upprätthålla kontakten med omvärlden.

Det inträffade väcker ändå väldigt många frågor. Givetvis väntar en grundlig utredning av vad som gick snett. Men frågorna stannar inte där. En titt i Hallandspostens arkiv visar med all tydlighet att Halmstads stadsnät AB har varit omdebatterat genom åren, både under tiden som fiberutbyggnaden pågick som mest i kommunen och sedan i samband med att det kommunala bostadsbolaget HFAB tecknade ett avtal med stadsnätet, ett avtal som lett till en utdragen rättsprocess.

I Halmstad har det länge funnits en uttalad politisk vilja att så många hushåll som möjligt ska få tillgång till fiber, det vill säga en fast bredbandsuppkoppling. I detta har det kommunala stadsnätsbolaget haft en viktig roll att spela, framför allt för att den fria marknaden har en tendens att söka sig till de områden som är billiga och enkla att ansluta till fiber medan mer glest bebyggda delar av kommunen lämnas utanför.

Stadsnätets arbete har också varit fruktbart. Under pandemin blev den breda hushållstäckningen i kommunen ett exempel på fördelen med stadsnätet då många arbetade eller studerade hemifrån.

Men när i stort sett hela Halmstads kommun har fibertäckning, vad har egentligen Halmstads stadsnät AB för existensberättigande? Givetvis behöver nätet driftas och underhållas, men det är en uppgift som skulle kunna ligga på till exempel Halmstads energi och miljö, Hem, och inte behöver vara ett separat bolag.

Stadsnätsbolagets vara eller icke-vara ställdes på sin spets för cirka tre år sedan när ett avtal mellan HFAB och Halmstads stadsnät löpte ut. Avtalet gällde bredbandstjänster för hyresgästerna i bostadsbolagets cirka 11 000 lägenheter. Enligt den utredning som HFAB:s experter lät göra borde ett nytt avtal upphandlas så att även privata aktörer skulle få vara med och erbjuda sina tjänster. Det skulle i slutändan bli billigast för HFAB:s hyresgäster, enligt utredningen.

Men kommunledningen med kommunchefen Mattias Rossköld i spetsen tyckte annorlunda, och så även den politiska ledningen. Enligt HP:s granskning tvingades i princip bostadsbolagets dåvarande vd Catharina Rydberg Lilja att skriva på avtalet med Halmstads stadsnät AB. En kort tid därefter fick Rydberg Lilja sparken. En bidragande anledning till det var hennes motstånd till avtalet, enligt en granskning som HP publicerade sommaren 2021.

En orsak till att kommunledningen drev på avtalet var att det var viktigt för stadsnätsbolagets framtid.

”Går HFAB till en annan KO så har vi börjat avvecklingen av HSAB i sin nuvarande form”, skrev stadsnätsbolaget vd Erik Eriksson i en skrivelse. Förkortningen KO står för kommunikationsoperatör och HSAB för Halmstads stadsnäts AB (HP 6/8-20.)

Men direktupphandlingen mellan två kommunala bolag uppskattades inte av kommunikationsoperatören Itux som överklagade avtalet till förvaltningsrätten. Den rättsprocessen har varit utdragen och så sent i sommar kom ett slags avgörande när Högsta förvaltningsrätten inte gav prövningstillstånd. Det innebär att kammarrättens dom, som gav Itux rätt, står sig.

Vad som nu händer är oklart. En sak är i alla fall säker, HFAB, och i förlängningen Halmstads kommun, gjorde fel när man gjorde en direktupphandling med Halmstads stadsnät AB. Detta väcker nya frågor för framtiden.

Nu gäller det att först gå till botten med vad som gick snett vid de omfattande nätproblemen i veckan. Därefter bör politiken ta vid, och på allvar utreda framtiden för Halmstads stadsnät AB.

Det finns inget som helst egenvärde i ett kommunalt bolag om det inte ger ett mervärde för kommuninvånarna. Gör verkligen stadsnätsbolaget det? Jag tvivlar på det.

Läs mer:

LÄS OCKSÅ: Halmstads stadsnät famlar i mörkret

HP:s granskning: