Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Halmstad kommunfullmäktige. Det är viktigt att arbeta i förebyggande syfte mot alla former av hot mot våra politiker. Bild: Jari Välitalo
Halmstad kommunfullmäktige. Det är viktigt att arbeta i förebyggande syfte mot alla former av hot mot våra politiker. Bild: Jari Välitalo

Kent Nilsson: Vanligt med hot och kränkningar mot politiker

BRÅ:s rapport visar att det är en högre andel kvinnliga förtroendevalda som utsätts för hot och kränkningar. Inte sällan sker det med sexuella anspelningar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

En studie, gjord av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att var femte av alla kommentarer som handlar om en kommuns högste politiker innehöll någon form av hat, hot eller kränkning under den pågående mandatperioden. Rapporten visar också att kvinnliga politiker fick fler kränkande och mer elaka kommentarer än de manliga kommunpolitikerna. I sociala medier på nätet krävs det vanligtvis bara att någon länkar till en tidningsartikel för att starta en diskussion innehållande hatfulla kommentarer.

I slutet av förra året publicerades en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som bygger på Politikernas Trygghetsundersökning (PTU). Cirka 8 000 politiker över hela landet valde att svara på frågor om hot och våld under valåret 2018. Och utvecklingen är negativ. Drygt var fjärde förtroendevald politiker i Halland uppgav att de utsatts för hot, våld eller trakasserier under året. Statistiken visar också problemet är större i Halland än i många andra regioner. Regeringen har nu gett BRÅ i uppdrag att göra en PTU även under 2020.

Även BRÅ:s rapport visar att det är en högre andel kvinnliga förtroendevalda som utsätts för hot och kränkningar på nätet. Inte sällan sker det med sexuella anspelningar. De politiska frågor som lockar till flest trakasserier är jämställdhet och feminism. Detta berättar förmodligen något om näthatarna, eller ska vi kalla dem stalkers.

Förra året arbetade Region Halland fram rutiner som stöd för politiker som drabbas av olika former av hot, våld eller trakasserier. Liknande rutiner finns i kommunerna. Det är självklart viktigt att arbeta i förebyggande syfte mot alla former av hot mot våra politiker. Konstigt nog är det bara var femte incident som leder till anmälan. En orsak kan vara rädsla för repressalier från den eller de personer som redan gått över gränsen. I Region Hallands rutiner ingår det dock en möjlighet att erbjuda stöd vid exempelvis polisanmälan, vilket är viktigt.

De allra flesta förtroendevalda politiker visar stort engagemang för sin stad, ort eller dess verksamheter. Det stora flertalet gör detta jobb på fritiden av ren idealitet. Det är förstås viktigt för hela det demokratiska systemet att man ska kunna vara verksam som engagerad politiker utan att känna rädsla för att fatta beslut, och då även obekväma beslut. Näthatet har nog tyvärr fått en och annan ambitiös politiker att lämna sina uppdrag och desto fler människor att inte ens ansluta sig till ett politiskt parti.

Det känns lite väl enkelt i dag via framförallt digitala miljöer att själv systematiskt trakassera beslutsfattare eller vara den som skapar en lavin av elaka kommentarer. Även om 94 procent av kommentarerna skrivs inom 48 timmar enligt FOI så blir nog alla utsatta berörda på ett eller annat sätt. Och tanken är väl knappast att vi vill ha politiker som är okänsliga för invånarnas kritik.