Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På det öppna havet kan vindarna få fart. Bild: DRAGO PRVULOVIC / TT
På det öppna havet kan vindarna få fart. Bild: DRAGO PRVULOVIC / TT

Mattias Karlsson: Välkomna den nya vindkraftsparken utanför Hallands kust

Vindkraften är viktig i den nödvändiga klimatomställningen till förnyelsebara energikällor. Därför ska Vattenfalls planer på en ny vindkraftspark utanför den halländska kusten välkomnas.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

Vattenfall har stora planer för ny vindkraft utanför den halländska kusten. Där planeras för en havsbaserad vindkraftspark med rekordhöga möllor på uppemot 290 meter. Men innan planerna kan realiseras väntas en omfattande tillståndsprövning.

Hallandsposten rapporterade i förra veckan om Vattenfalls planer och att man nu bjuder in till samråd kring projektet. Bakgrunden är att Vattenfall för ett år sedan tog över rättigheterna till vindkraftsprojektet Stora Middelgrund som är ett område på 60 kvadratkilometer, cirka 3,5 mil från den halländska kusten.

Den förra ägaren, Universal Wind offshore, hade tillstånd att bygga 108 vindkraftverk på en maximal höjd på 200 meter men då måste anläggningen vara klar senast den 1 september 2020.

Nu vill Vattenfall förnya tillståndet för att i stället omfatta maximalt 75 vindkraftverk och upp till 290 meter höga. Detta kräver både en förnyad miljöprövning och ett tillstånd i ekonomisk zon som regeringen ska pröva. Utöver detta vill Vattenfall av förklarliga skäl ansöka om en förlängning när vindkraftparken ska vara klar.

Projektledaren på Vattenfall, Johnny Ståhlberg, uppger för Hallandsposten att man räknar med att tillståndsprocessen beräknas ta tre år. Därefter ska anläggningen byggas.

Den långa planeringstiden gör att Vattenfall redan nu tar sikte på rekordhöga vindkraftverk med turbinstorlekar som inte finns i dagsläget. Enligt de olika förslagen i samrådsunderlaget framgår att Vattenfall planerar för vindkraftverk mellan 12 och 18 MW. Ju större vindkraftverk, desto färre blir de.

Oavsett hur höga vindmöllor blir kommer den installerade effekten totalt att ligga på cirka 850 MW.

Med tanke på att havsbaserad har en verkningsgrad på knappt 50 procent kan man säga att hela vindkraftsparken motsvarar en halv reaktor av kärnkraftverket Ringhals nu nedstängda reaktorer. Detta är ett konkret bevis på att vindkraft faktiskt kan ersätta kärnkrft.

Färdigställd kommer Stora Middelgrund att producera 3,6 Twh under ett år, vilket motsvarar behovet av förnybar hushållsel för cirka 600 000 villor.

I den nödvändiga utfasningen av fossila bränslen har vindkraften en viktig roll att spela i Sverige. För att klara av det går nu den tekniska utvecklingen snabbt mot större och högre vindkraftverk.

Men de högre vindkraftverken till havs kommer också att synas längre. Enligt de visualiseringkartor som Vattenfall tagit fram visar att möllorna kommer att vara synliga utmed stora delar av kusten i södra Halland.

Förra året slog vindkraften i Sverige ett nytt rekord på cirka 20 Twh, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med 2018. Det innebär att vindkraften nu står för runt 12 procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Med tanke på den snabba utbyggnaden uppskattar branschen att den andelen redan till år 2023 kommer att stiga till 30 procent. Annorlunda uttryckt kan man säga att det verkligen är drag i den svenska vindkraften nu.

Det är mot denna bakgrund som planeringen av den stora vindkraftsparken utanför den halländska kusten ska ses. Även om den kommer att bli ett ingrepp i både den marina naturen och att vindmöllorna kommer att vara synlig på långt håll måste man vara positiv vill den nya vindkraftsparken.

Men först väntar alltså två prövningar som inleds i höst. Förhoppningsvis kan sedan byggandet av vindmöllorna ta vid.

Den obrutna havshorisonten utanför för den halländska kusten är givetvis en vacker naturupplevelse. I framtiden kan den halländska utsikten kompletteras med snurrande vindkraftverk fjärran i horisonten. Det kan av många uppfattas som något negativt.

Men sanningen är att horisonten inte är oändlig, det finns alltid något på den andra sidan. Baksidan av dagens samhälle är att det krävs en omställning från fossila energikällor till förnyelsebara alter- nativ.

Där har vindkraften en viktig roll att spela. Därför ska också Vattenfalls planer i Stora Middelgrund välkomnas som en pusselbit i den så nödvändiga klimatomställningen.

LÄS MER: Vattenfall går vidare med vindkraftsplaner till havs