Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framtid Hylte. Från vänster i bild Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V) och Ronny Löfquist (S). Bild: Isabel Bark
Framtid Hylte. Från vänster i bild Bengt-Åke Torhall (L), Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V) och Ronny Löfquist (S). Bild: Isabel Bark

Mattias Karlsson: Välkommen medborgardialog om framtiden för Landeryds skola

Medborgarna bjuds in på färden till Landeryds framtid. Det är välkommet. Men ytterst är det politikerna som tar beslutet om Landeryds skola ska renoveras eller ska ersättas med en ny skola.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Här kan du läsa fler ledarartiklar.

På den gamla röda träbyggnaden hänger en skylt med en tydlig information: ”Landeryds skola 1912”. Skylten vittnar om en lång och viktig historia. Här har många elever under mer än et sekel lärt sig kunskap för livet.

Nutid, tisdagen den 30 mars 2021. Det är kallat till pressträff utanför skolan i Landeryd med företrädare från den politiska majoriteten i Hylte kommun.

De är fyra till antalet, vilket speglar de fyra partierna i Framtid Hylte. På plats är i tur och ordning Ronny Löfquist (S), Tommy Edenholm (KV), Bengt-Åke Torhall (L) och Lisa Mogren (V).

Ämnet för pressträffen är just skolans framtid. Som framgår har den några år på nacken och det behövs ta beslut om den ska renoveras eller det ska byggas en ny skola.

Satsningen på Landeryds skola är en del av den investeringsplan som det politiska styret presenterade hösten 2019 under namnet ”Hylte rustar för framtiden”. Investeringsplanen omfattar fyra större satsningar där som sagt Landeryds skola ingår.

Ska då skolan renoveras eller ska det byggas en ny skola? Tisdagens stora nyhet var att Framtid Hylte bjuder in till en medborgardialog där man vill veta invånarna tycker innan det fattas ett beslut. Det är ett välkommet besked.

Kommunen har under det gångna året utrett olika förslag för skolan och Framtid Hylte har nu mejslat fram tre olika alternativ som medborgarna har att ta ställning till.

Två av alternativen, A och B, innebär att den nuvarande skolan renoveras och att det byggs antingen en ny kompletterade skolbyggnad eller en ny gymnastiksal. I det tredje alternativet, C, byggs en ny skola på en annan tomt i Landeryd, där det i sin tur finns två olika förslag på placering.

Kostnaden för de tre olika förslagen ligger på mellan 48 och 69 miljoner kronor. Som Ronny Löfquist beskrev det på pressträffen har de olika alternativen sina fördelar och nackdelar. Vilket förslag som politikerna själva föredrar ville man inte säga, vilket är förståeligt eftersom man inte vill föregripa medborgardialogen.

Hylte kommun har en stor utmaning i att befolkningen väntas minska det kommande decenniet. Då finns det två vägar att välja, antingen att acceptera och anpassa sig till denna utveckling eller att göra satsningar på att vända trenden.

Det är alltså uppenbart vilken väg som Framtid Hylte har valt. Att satsa på skolorna i Hylte kommun är helt rätt om man i framtiden vill attrahera nya invånare. För att en ort i glesbygd ska ha en möjlighet att överleva är en bra och attraktiv skola nästan en förutsättning.

Det är ett välkommet drag av det politiska styret att nu bjuda in till en medborgardialog. Även om alla kommuninvånare har möjlighet att komma med synpunkter kan man nog säga att dialogen främst riktar sig till Landerydsborna och de som bor i skolans upptagningsområde. Denna delaktighet kan både ge värdefulla synpunkter och skapa en större förankring för beslutet om skolans framtid.

Men det är samtidigt viktigt att poängtera att det är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet. Med denna beslutsmakt följer också ett stort ansvar, ett ansvar för Hylte framtid.

Tisdagens besked från Framtid Hylte visar att det politiska styret än en gång gör skäl för sitt namn om att man går vidare och genomför den utlovade satsningen på Landeryds skola.

Vad det i slutändan blir för satsning i Landeryd väntas kommunfullmäktige ta beslut om den 22 juni. På vägen dit har medborgarna chansen att säga sitt. Den som är det minsta intresserad av Landeryds framtid bör verkligen svara på inbjudan till medborgardialogen och gör sin röst hörd. Det är att ta ansvar för både sin egen och andras framtid.

Läs mer: